Vĩnh Phúc sắp đấu giá 53 thửa đất tại Lập Thạch, khởi điểm từ 350 triệu đồng/thửa

21 thửa đất tại xã Vân Trục và 32 thửa đất tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch sẽ được tổ chức đấu giá lần lượt vào các ngày 20 và 25/1 tới đây.

21 thửa đất tại xã Vân Trục

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Lập Thạch. Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản là Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc, địa chỉ tại số 22 Phố Nguyễn Khang, TDP Đông Hợp, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại: 02113559686/0968505095.

Mỗi thửa đất có diện tích từ 131,6 m2 đến 140 m2, giá khởi điểm từ 7,2 triệu đồng đến 10 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm hơn 23 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 200 triệu đồng đến 220 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Vĩnh Phúc sắp đấu giá 53 thửa đất tại Lập Thạch, khởi điểm từ 350 triệu đồng/thửa - Ảnh 1.

Bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ nay đến hết 16h30 ngày 17/1 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc và UBND xã Vân Trục.

Thời gian nộp tiền đặt trước trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Muộn nhất trước 16h30 ngày 19/1. Khách hàng nộp tiền vào tài khoản số 112031686868 của Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Xuyên.

Phong bì phiếu trả giá gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc trước 10h30 ngày 20/1.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng qua đường bưu điện (hoặc đơn vị chuyển phát) theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 20/1 tại UBND xã Vân Trục.

32 thửa đất tại xã Quang Sơn

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Lập Thạch. Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc, địa chỉ tại đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại: 0972.531.452/0987.362.762.

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất đối với 32 lô đất ở tại khu Đồng Bóng Xanh, thôn Ba Trung, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch.

Cụ thể, mỗi thửa đất có diện tích từ 100 m2 đến 152 m2, giá khởi điểm từ 2,5 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng/m2, từ 350 triệu đồng đến 561 triệu đồng/thửa. Tổng giá khởi điểm gần 15 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 70 triệu đồng đến 110 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 200 nghìn đồng hoặc 500 nghìn đồng/bộ.

Vĩnh Phúc sắp đấu giá 53 thửa đất tại Lập Thạch, khởi điểm từ 350 triệu đồng/thửa - Ảnh 2.

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm hoặc UBND xã Quang Sơn vào giờ hành chính từ ngày 10/01 đến ngày 12/01 để được hướng dẫn xem tài sản.

Bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ nay đến 16h ngày 21/1 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc và UBND xã Quang Sơn.

Khách hàng gửi hồ sơ và phiếu trả giá qua đường bưu chính đến địa chỉ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc trước 16h ngày 24/1.

Thời gian nộp tiền đặt trước trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, muộn nhất trước 11h ngày 24/1. Khách hàng nộp tiền vào tài khoản số 618618686868 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc mở tại Ngân hàng ACB– Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp một vòng qua đường bưu điện (hoặc đơn vị chuyển phát) theo phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 25/1 tại Hội trường UBND xã Quang Sơn.

chọn