Yên Bái đấu giá 11 thửa đất ở tại huyện Yên Bình, khởi điểm từ 7,75 triệu đồng/m2

11 thửa đất ở tại đô thị thuộc công trình chỉnh trang đô thị tổ dân phố 6, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, có diện tích từ 92,3 đến 122,4 m2/thửa.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vừa ra thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Cụ thể là 11 thửa đất ở tại đô thị thuộc công trình chỉnh trang đô thị tổ dân phố 6 (hạng mục: đường nối đường nội thị thị trấn Yên Bình với đường vành đai thị trấn Yên Bình và hạng mục phát triển quỹ đất dân cư đô thị), huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Các thửa đất có diện tích từ 92,3 đến 122,4 m2/thửa với giá khởi điểm từ 7,75 đến 8,05 triệu đồng/m2.

STT

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Giá đất (đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đ)

Tiền đặt trước
(20% GKĐ) (đ)

Tiền mua hồ sơ tham gia ĐG (đ)

   
   

Nhóm: gồm 10 lô thường
Vị trí 1, đường nối 2 nhà máy xi măng (đoạn từ sau vị trí 1 đường Hương Lý đến sau vị trí 1 đường Đông Lý). Mã đoạn 20,(R 10,5m; HL 2x5m)

 

 

   

1

Thửa đất số 78

99,0

8.050.000

796.950.000

159.390.000

500.000

   

2

Thửa đất số 79

92,3

8.050.000

743.015.000

148.603.000

500.000

   

3

Thửa đất số 86

102,5

8.050.000

825.125.000

165.025.000

500.000

   

4

Thửa đất số 87

102,5

8.050.000

825.125.000

165.025.000

500.000

   

5

Thửa đất số 80

122,3

8.050.000

984.515.000

196.903.000

500.000

   

6

Thửa đất số 81

122,2

8.050.000

983.710.000

196.742.000

500.000

   

7

Thửa đất số 82

122,2

8.050.000

983.710.000

196.742.000

500.000

   

8

Thửa đất số 83

122,2

8.050.000

983.710.000

196.742.000

500.000

   

9

Thửa đất số 84

122,3

8.050.000

984.515.000

196.903.000

500.000

   

10

Thửa đất số 85

122,4

8.050.000

985.320.000

197.064.000

500.000

   

Nhóm: gồm 1 lô thường
Vị trí 1, đường nối đường nội thị thị trấn Yên Bình với đường vành đai thị trấn Yên Bình (đường nhựa R 7,5m; HL 2x3m)

 

 

   

11

Thửa đất số 95

98,2

7.750.000

761.050.000

152.210.000

500.000

   

Tiền đặt trước khách hàng có thể tự nguyện nộp tròn số lên,

 

trường hợp nộp thấp hơn số tiền đặt trước đã niêm yết sẽ không đủ điều kiện đấu giá

 

Thời gian, địa điểm mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ 8h ngày 23/3 đến 16h ngày 10/4 (vào các ngày làm việc trong tuần, trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7 và chủ nhật).

Khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào các ngày 10; 11/4 và đến 16h ngày 12/4 vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá vào 9h ngày 13/4 tại phòng bán đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái tiếp nhận phiếu trả giá từ nhân viên bưu chính từ ngày bán hồ sơ đến 16h ngày 12/4 (kể cả trường hợp gửi hỏa tốc).

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163.856.699.

chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.