Yên Bái đấu giá 14 thửa đất ở tại huyện Yên Bình, khởi điểm 7,75 triệu đồng/m2

14 thửa đất ở tại đô thị thuộc công trình chỉnh trang đô thị tổ dân phố 6, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, có diện tích từ 92,3 đến 174,4 m2/thửa.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất ở tại đô thị thuộc công trình chỉnh trang đô thị tổ dân phố 6 (hạng mục: đường nối đường nội thị thị trấn Yên Bình với đường vành đai thị trấn Yên Bình và hạng mục phát triển quỹ đất dân cư đô thị), huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 

14 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 7,75 đến 8,5 triệu đồng/m2 với diện tích từ 92,3 đến 174,4 m²/thửa. 

STT

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Giá đất (đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đ)

Tiền đặt trước
(20% GKĐ) (đ)

Tiền mua hồ sơ tham gia ĐG (đ)

 

 

 

 

Nhóm 1: gồm 1 lô góc
Vị trí 1, đường nối 2 nhà máy xi măng (đoạn từ sau vị trí 1 đường Hương Lý đến sau vị trí 1 đường Đông Lý). Mã đoạn 20,(R 10,5m; HL 2x5m)

 

 

 

 

1

Thửa đất số 89

174.4

8,500,000

1,482,400,000

296,480,000

500,000

 

 

Nhóm 2: gồm 11 lô thường
Vị trí 1, đường nối 2 nhà máy xi măng (đoạn từ sau vị trí 1 đường Hương Lý đến sau vị trí 1 đường Đông Lý). Mã đoạn 20,(R 10,5m; HL 2x5m)

 

 

 

 

2

Thửa đất số 78

99.0

8,050,000

796,950,000

159,390,000

500,000

 

 

3

Thửa đất số 79

92.3

8,050,000

743,015,000

148,603,000

500,000

 

 

4

Thửa đất số 86

102.5

8,050,000

825,125,000

165,025,000

500,000

 

 

5

Thửa đất số 87

102.5

8,050,000

825,125,000

165,025,000

500,000

 

 

6

Thửa đất số 88

102.6

8,050,000

825,930,000

165,186,000

500,000

 

 

7

Thửa đất số 80

122.3

8,050,000

984,515,000

196,903,000

500,000

 

 

8

Thửa đất số 81

122.2

8,050,000

983,710,000

196,742,000

500,000

 

 

9

Thửa đất số 82

122.2

8,050,000

983,710,000

196,742,000

500,000

 

 

10

Thửa đất số 83

122.2

8,050,000

983,710,000

196,742,000

500,000

 

 

11

Thửa đất số 84

122.3

8,050,000

984,515,000

196,903,000

500,000

 

 

12

Thửa đất số 85

122.4

8,050,000

985,320,000

197,064,000

500,000

 

 

Nhóm 3: gồm 2 lô thường
Vị trí 1, đường nối đường nội thị thị trấn Yên Bình với đường vành đai thị trấn Yên Bình (đường nhựa R 7,5m; HL 2x3m)

 

 

 

 

13

Thửa đất số 92

95.8

7,750,000

742,450,000

148,490,000

500,000

 

 

14

Thửa đất số 95

98.2

7,750,000

761,050,000

152,210,000

500,000

 

 

Tiền đặt trước khách hàng có thể tự nguyện nộp tròn số lên,

 

trường hợp nộp thấp hơn số tiền đặt trước đã niêm yết sẽ không đủ điều kiện đấu giá

 

Thời gian, địa điểm xem tài sản từ ngày 1/11 đến hết ngày 3/11 (trong giờ hành chính), khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái để được tổ chức hướng dẫn đi xem tài sản tại thực địa các thửa đất tại tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Thời gian, địa điểm mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ 8h ngày 31/10 đến 16h ngày 15/11 (vào các ngày làm việc trong tuần trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

Khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vào các ngày 15; 16/11 và đến 16h ngày 17/11.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá vào 9h ngày 18/11 tại phòng bán đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Về hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên , phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái tiếp nhận phiếu trả giá từ nhân viên bưu chính từ ngày bán hồ sơ đến 16h ngày 17/11 (kể cả trường hợp gửi hỏa tốc).

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163.856.699.

chọn
Cenland báo lỗ quý IV, dòng tiền kinh doanh trong năm 2022 âm hơn 2.300 tỷ đồng
Quý IV/2022, Cenland báo lỗ sau thuế 58,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 122 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, công ty báo lãi sau thuế 198,5 tỷ đồng, giảm 56%, lợi nhuận sau thuế giảm cùng với việc tăng các khoản phải thu dẫn đến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tới cuối quý IV của công ty âm 2.344 tỷ đồng.