Yên Bái sắp đấu giá hơn 750 m2 đất tại huyện Yên Bình, giá khởi điểm từ 3,5 triệu đồng/m2

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình sẽ đấu giá 3 thửa đất, tổng diện tích 750,6 m2 vào ngày 26/6 tới đây.

Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái – tổ 8 đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 02163.856.699. 

Đơn vị có tài sản đấu giá là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng Quỹ đất tại tổ 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tài sản bao gồm ba thửa đất, diện tích mỗi thửa từ 231,9 m2 đến 268,5 m2; giá khởi điểm từ 828,5 triệu đồng đến 941 triệu đồng/thửa.  

Tiền đặt trước mỗi thửa đất đấu giá là 20% so với giá khởi điểm. 

Thời hạn nộp hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước từ ngày 23/6 đến ngày 25/6 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tiền mua hồ sơ là 500.000 đồng/một hồ sơ.

Cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 26/6 tại hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Hình thức đấu giá là trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường bưu chính, phương thức trả giá lên. 

Dưới đây là thông tin chi tiết các thửa đất đấu giá: 

Ảnh chụp Màn hình 2021-06-04 lúc 14.45.30.png

(Ảnh chụp màn hình)

chọn