Bảng giá đất Yên Bái giai đoạn 2021-2024

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 25.000.000 đồng/m2 thuộc địa bàn TP Yên Bái.

Giá đất Yên Bái cao nhất là 25 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái được ban hành theo Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Bảng giá đất Yên Bái này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024.

Đối với đất nông nghiệp: Giá đất rừng sản xuất trong địa giới hành chính phường là 21.000 đồng/m2. Giá đất nông nghiệp (trừ đất rừng sản xuất) trong địa giới hành chính phường cao hơn mức giá đất nông nghiệp cùng vị trí quy định trong Bảng giá đất 5.000 đồng/m2. Giá đất nông nghiệp (trừ đất rừng sản xuất) trong địa giới hành chính thị trấn cao hơn mức giá đất nông nghiệp cùng vị trí quy định trong Bảng giá đất 4.000 đồng/m2 .

Đối với đất ở: Tại thành phố Yên Bái, giá đất ở đô thị cao nhất là 25 triệu đồng/m2 thuộc đường Đinh Tiên Hoàng và đường Điện Biên. Đất ở nông thôn có giá đất cao nhất là 11,4 triệu đồng/m2 thuộc đường Âu Cơ đoạn qua xã Tân Thịnh.

Tại thị xã Nghĩa Lộ: Đất ở đô thị có giá cao nhất là 24,5 triệu đồng/m2 thuộc đường Điện Biên. Đất ở nông thôn tăng cao nhất trên đường tránh Quốc lộ 32 với mức giá là 9 triệu đồng/m2.

Tại huyện Mù Cang Chải: Đất ở đô thị cao nhất là 18,5 triệu đồng/m2 trên đường Quốc lộ 32. Đất ở nông thôn có giá cao nhất là 8,5 triệu đồng/m2 thuộc tuyến đường Quốc lộ 32 đoạn từ Mù Cang Chải đi Nghĩa Lộ.

Tại huyện Trạm Tấu: Đất ở đô thị (thị trấn Trạm Tấu), nơi có giá cao nhất là 6 triệu đồng/m2 thuộc trục đường từ Cầu Vòm - Cầu máng. Đất ở nông thôn giá tăng cao nhất 1,2 triệu đồng/m2 thuộc đường Trạm Tấu - Bắc Yên, đoạn từ giáp đất thị trấn đến đường rẽ đi thôn Kháo Chu, xã Bản Công.

XEM CHI TIẾT BẢNG GIÁ ĐẤT YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2020-2024 TẠI ĐÂY.

Bảng giá đất Yên Bái giai đoạn 2021-2024 - Ảnh 1.

Giá đất ở tại TP Yên Bái cao nhất là 25 triệu đồng/m2. (Ảnh minh họa: Báo Dân trí).

Bảng giá đất Yên Bái áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; 

- Tính thuế sử dụng đất; 

- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; 

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; 

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Yên Bái năm 2021

Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh Yên Bái đã ký Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2021 (hệ số K).

Bảng giá đất Yên Bái giai đoạn 2021-2024 - Ảnh 2.

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái bằng 1. (Ảnh minh họa: Báo Yên Bái).

Quy định này áp dụng với các đối tượng bao gồm:

- Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể. 

- Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản. 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái như sau:

- Đối với đất nông nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp bằng 1 lần. 

- Tại TP Yên Bái: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị dao động từ 1 đến 2 lần và đất ở tại nông thôn, có hệ số K từ 1 đến 1,3 lần.

- Thị xã Nghĩa Lộ: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị và nông thôn dao động ở mức 1 - 1,3 lần.

- Thị xã Mù Cang Chải: Đất ở tại đô thị có hệ số điều chỉnh giá đất từ 1 đến 1,3 lần. Hệ số K đối với đất ở tại nông thôn, được xác định từ 1 - 1,2 lần.

- Huyện Trạm Tấu: Đất ở tại đô thị có hệ số điều chỉnh giá đất từ 1 - 1,2 lần, còn đất ở nông thôn hệ số điều chỉnh giá đất ở mức 1 - 1,1 lần.

- Đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Hệ số điều chỉnh giá đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp bằng 1.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9/1. Hệ số điều chỉnh giá đất Yên Bái năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

chọn