19 tuyến quốc lộ, hai tuyến đường ven biển được quy hoạch qua vùng Đông Nam Bộ

Đến năm 2030, vùng Đồng Nam Bộ sẽ nâng cấp, mở rộng đoạn 11 tuyến quốc lộ hiện hữu và xây dựng mới 8 tuyến và đoạn tuyến quốc lộ, cùng với đó là xây dựng hai tuyến đường ven biển qua tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu và TP HCM.

Một đoạn quốc lộ 13 qua tỉnh Bình Dương. (Ảnh tư liệu: Hải Quân).

Dự thảo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dựa theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, trong vùng sẽ nâng cấp, mở rộng đoạn 11 tuyến quốc lộ hiện hữu và xây dựng mới 8 tuyến và đoạn tuyến quốc lộ (QL).

Các tuyến quốc lộ mới gồm QL 13B; QL 13C; QL 55B; QL 22C; QL 56B; QL 50B; QL 51C; QL 20B.

Dưới đây là cụ thể về hệ thống quốc lộ qua vùng Đông Nam Bộ:

 (Ảnh chụp từ Dự thảo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050).

Bên cạnh 19 tuyến quốc lộ, đến năm 2030, vùng còn có hai tuyến đường ven biển đi qua bao gồm đường ven biển qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có điểm đầu tại Bình Châu (ranh giới với tỉnh Bình Thuận), điểm cuối Cầu Hiệp Phước - cao tốc liên vùng phía nam, chiều dài khoảng 140 km.

ĐƯờng ven biển qua TP HCM, có điểm đầu nằm tại cầu Hiệp Phước - cao tốc liên vùng phía Nam, điểm cuối nằm tại ranh giới TP HCM và tỉnh Tiền Giang, chiều dài khoảng 13 km.