6 cơ sở y tế chuẩn bị công bố khỏi bệnh cho 27 trường hợp mắc Covid-19

Hôm nay 7/4, dự kiến sẽ có 27 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại 6 cơ sở y tế trên toàn quốc được công bố điều trị thành công.

6 cơ sở y tế sắp công bố bệnh nhân khỏi bệnh bao gồm:

Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung 

Theo đó, sẽ có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm 10 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam và 01 bệnh nhân quốc tịch Pháp. 

Cụ thể gồm có: BN 21 (nam, 61 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 72 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp); BN 84 (nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 111 (nữ 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 116 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 136 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 137 (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 192 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 197 (nam, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 200 (nữ, 61 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 222 (nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Bệnh viện Dã chiến Củ Chi - TP HCM

Cơ sở này có 04 bệnh nhân sẽ được công bố khỏi bệnh: trong đó có 03 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam và 01 bệnh nhân quốc tịch Mỹ và 01 bệnh nhân quốc tịch Canada. 

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN 95 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 96 (nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 119 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ); BN 120 (nam, 27 tuổi, quốc tịch Canada).

Bệnh viện Cần Giờ - TP HCM

Có 04 bệnh nhân sẽ được công bố khỏi bệnh: trong đó có 02 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam; 01 bệnh nhân quốc Anh và 01 bệnh nhân quốc tịch Brazil. 

Các bệnh nhân được công công bố khỏi bệnh bao gồm: BN 98 (Bệnh nhân nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh); BN 142 (nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam) BN 159 (bệnh nhân nam, 33 tuổi, quốc tịch Brazil); BN 160 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Bệnh viện Trung ương Huế 

02 bệnh nhân sẽ được công bố khỏi bệnh: cả 02 bệnh nhân này đều có quốc tịch Anh. Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN 30 (nữ, 66 tuổi, quốc tịch Anh); BN 31 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Anh).

Bệnh viện Sa Đéc - Đồng Tháp 

4 bệnh nhân sẽ được công bố khỏi bệnh: trong đó có 01 bệnh nhân 9 tuổi. Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN 101 (nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 102 (nữ, 9 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 103 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 104 (nữ, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Trung tâm y tế huyện Bình Đại - Bến Tre 

1 bệnh nhân sẽ được công bố khỏi bệnh là BN 123 (bệnh nhân nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 23/3. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được 3 lần đều âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM

01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đó là BN 150 (nam 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam) 2/4

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 02/4, lần 2 vào ngày 03/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

chọn