Ai mua trái phiếu do các ngân hàng thương mại phát hành?

Trong năm 2019, các Ngân hàng thương mại (NHTM) chào bán 117.130 tỉ đồng trái phiếu và phát hành được 115.022 tỉ đồng, tương ứng tỉ lệ thành công là 98.2%.
Ai mua trái phiếu do các ngân hàng thương mại phát hành? - Ảnh 1.

Trong năm 2019, các Ngân hàng thương mại (NHTM) chào bán 117.130 tỉ đồng trái phiếu và phát hành được 115.022 tỉ đồng, tương ứng tỷ lệ thành công là 98.2%. (Ảnh: Tin nhanh chứng khoán0.

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn của CTCP Chứng khoán SSI vừa đưa ra một số thống kê về hoạt động phát hành trái phiếu của các NHTM trong năm 2019.

Theo đó, có 19 NHTM có phát hành trái phiếu trong năm 2019, trong đó có 12 NHTM niêm yết và 7 NHTM chưa niêm yết. 

Các NHTM chào bán 117.130 tỈ đồng trái phiếu và phát hành được 115.022 tỉ đồng, tương ứng tỉ lệ thành công là 98.2%. 

Kì hạn bình quân là 4,1 năm và lãi suất bình quân là 7,04%/năm – là nhóm có lãi suất trái phiếu thấp nhất thị trường. Ngoại trừ BIDV và Vietinbank có các đợt chào bán ra công chúng trong nướ,c và VPB thực hiện chào bán trái phiếu quốc tế, hầu hết các NHTM đều phát hành dưới hình thức riêng lẻ.

Có 11/19 ngân hàng có phát hành trái phiếu kì hạn dài trên 5 năm, trong đó nhiều nhất là BIDV (BID), Vietinbank (CTG), Seabank (SEA), Lienvietpost bank (LVP). Lãi suất các khoản trái phiếu kì hạn dài đều trội hơn hẳn, ở mức 7,5-8,5%/năm.

Quán quân phát hành nhiều nhất thuộc về BIDV, với tổng cộng 18.371 tỉ đồng trái phiếu được phát hành các kì hạn từ 6-15 năm, trong đó 45,7% là trái phiếu kì hạn 6 năm nhưng có kèm theo cam kết mua lại sau 1 năm lưu hành. 

Vietinbank cũng phát hành 5.500 tỉ đồng trái phiếu các kì hạn 7-15 năm chủ yếu dưới hình thức phát hành ra công chúng. Có thể thấy, yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn Basel II và thông tư 41 khiến nhiều NHTM phải đẩy mạnh phát hành trái phiếu kì hạn dài để tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số CAR.

Có 81.360 tỉ đồng trái phiếu, tương đương 70,7% tổng lượng phát hành của các ngân hàng có kì hạn từ 3 năm trở xuống, với lãi suất chủ yếu là dưới 7%/năm. 

Việc phát hành các trái phiếu kì hạn 2-3 năm có thể giúp các ngân hàng giảm được tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Tuy vậy, các kì hạn dài thường phải có lãi suất cao hơn kì hạn ngắn, nhưng thực tế đa số trái phiếu kì hạn 2-3 năm này lại có lãi suất thấp hơn. 

Ví dụ trái phiếu SHB có kì hạn bình quân 2,23 năm và lãi suất trung bình 6,85%, thấp hơn lãi suất tiết kiệm kì hạn 1 năm là 7%.

Ai mua trái phiếu do các ngân hàng thương mại phát hành? - Ảnh 2.

Các CTCK mua 31.500 tỉ đồng, chiếm gần 40% lượng phát hành các kì hạn 3 năm trở xuống. Nhiều lô phát hành chỉ ghi bên mua chung chung là “tổ chức trong nước”. 

Lượng mua này là rất lớn nên ngoài các định chế tài chính thì khó có đơn vị nào có đủ năng lực để tham gia (tính đến 30/9/2019, tổng vốn chủ sở hữu của các CTCK tại Việt Nam chỉ là 77.800 tỉ đồng).

Nhà đầu tư cá nhân chỉ mua các trái phiếu 6-10 năm của BID, CTG, SEA và TPB với tổng giá trị 12.084 tỉ, lãi suất dao động từ 8-9,5% (có lãi suất thả nổi), một khoảng lãi suất hợp lí, tương ứng với kì hạn dài.

chọn
Doanh nghiệp niêm yết phát hành trái phiếu có xu hướng tăng
Theo báo cáo của VBMA, năm 2022, tỷ trọng các công ty niêm yết có xu hướng tăng, trong khi đó các công ty chưa niêm yết phát hành trái phiếu giảm dần.