Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến triển khai 17 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2023 - 2025

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ký ban hành Kế hoạch 239/KH-UBND về Phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, trong giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh phấn đấu triển khai 17 dự án nhà ở xã hội, với quy mô 54,3 ha, bố trí 12.798 căn, đạt 206% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 338/QĐ-TTg và đạt 176% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND; trong đó, dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp có 12 dự án, bố trí 9.451 căn; dự án cho công nhân khu công nghiệp có 3 dự án, bố trí 3.034 căn; dự án nhà ở xã hội trong quỹ đất 20% có 2 dự án, bố trí 313 căn.

Theo kế hoạch cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 3 dự án nhà ở xã hội, quy mô 11 ha, bố trí 4.254 căn; thành phố Bà Rịa có 2 dự án quy mô 1,3 ha, bố trí 1.942 căn; thị xã Phú Mỹ có 5 dự án, gồm 2 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và 3 dự án cho công nhân khu công nghiệp, bố trí 4.296 căn; huyện Long Điền có 2 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, bố trí 278 căn; huyện Châu Đức, có 3 dự án, gồm 1 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và 2 dự án trong quỹ đất 20% nhà ở xã hội, bố trí 695 căn.

Huyện Xuyên Mộc, 2 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, bố trí 1.006 căn và huyện Côn Đảo, 1 dự án, quy mô 0,6 ha, bố trí 132 căn, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách khoảng 225,3 tỷ đồng do UBND huyện Côn Đảo là Chủ đầu tư. Dự án đang thi công, dự kiến đến tháng 4/2024 hoàn thành đưa vào sử dụng.

Dự kiến vốn để hoàn thành phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 10.439 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn huy động xã hội (ngoài ngân sách) khoảng 10.214 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách là 225 tỷ đồng.

Tính đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 9 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành với quy mô 6,1 ha, gồm 1.551 căn hộ. Đây là con số ít ỏi so với nhu cầu thực tế. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có gần 76.000 người lao động đang làm việc trong 15 khu công nghiệp trên địa bàn; trong đó có khoảng 38.000 lao động ngoài tỉnh, số lao động có nhu cầu về nhà ở hiện nay khoảng 4.600 người. Dự kiến đến năm 2030, tỉnh có 19 khu công nghiệp đi vào hoạt động, số lao động có nhu cầu về nhà ở khoảng 15.000 người; đồng thời, có hơn 72.000 người có thu nhập thấp cùng hàng chục ngàn người thuộc các đối tượng khác có nhu cầu hỗ trợ nhà ở.

Do đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã Quyết nghị “Đề án phát triển Nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp”, bảo đảm đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 30.000 căn hộ nhà ở xã hội. Riêng trong năm 2023, phấn đấu khởi công ít nhất 2 dự án, trong đó có dự án Nhà ở xã hội Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước và dự án Nhà ở xã hội tại phường 10, thành phố Vũng Tàu.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030: Lập khu kinh tế ven biển, đưa Cát Hải thành quận biển đảo
Quy hoạch sân bay quốc tế ở Tiên Lãng; huyện Cát Hải sẽ trở thành quận biển đảo; thành lập mới 20 khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển phía nam... là một số điểm nổi bật về quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.