Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị Thủ tướng giảm quy mô KCN Dầu khí Long Sơn xuống 652 ha

Theo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, việc điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp Long Sơn từ 850 ha xuống 652 ha là cơ sở để thực hiện dự án Trung tâm điện lực Long Sơn 199,5 ha, khu vực phát triển đô thị 42,8 ha và xây dựng tuyến đường vào khu vực nghiên cứu dự án Cảng tổng hợp Long Sơn.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy mô diện tích Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Dự án này được Thủ tướng thành lập và bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại Việt Nam vào tháng 6/2008 với diện tích khoảng 1.250 ha.

Ngày 21/7/2011, Thủ tướng đồng ý giảm diện tích khu công nghiệp từ 1.250 ha xuống còn 850 ha để tách dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam ra khỏi Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Vào tháng 12/2016, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra công văn xem xét đề nghị chuyển đổi chức năng ngành nghề của Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Đến tháng 5/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Vũng Tàu đến năm 2035. Theo đó, vị trí khu công nghiệp hiện nay chưa phù hợp với định hướng quy hoạch chung và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đảo Long Sơn.

Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị Thủ tướng giảm quy mô KCN Dầu khí Long Sơn xuống 652 ha - Ảnh 1.

Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị Thủ tướng giảm quy mô KCN Dầu khí Long Sơn xuống 652 ha. (Ảnh: Global Invest).

Thời gian qua, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chấp thuận vị trí để nghiên cứu một số dự án năm trong ranh giới Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Các dự án này gồm Trung tâm điện lực Long Sơn 199,5 ha, trong đó có khoảng 109 ha nằm trong ranh giới khu công nghiệp; dự án khu vực phát triển đô thị có khoảng 42,8 ha nằm trong ranh giới khu công nghiệp; tuyến đường vào khu vực nghiên cứu dự án Cảng tổng hợp Long Sơn với khoảng 8,5 ha nằm trong ranh giới khu công nghiệp và 3,2 ha toàn bộ diện tích trạm biến áp 220 kV Long Sơn.

Để có cơ sở thực hiện các dự án nêu trên, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận chủ trương giảm diện tích Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn từ 850 ha xuống khoảng 652 ha.

Phần diện tích bao gồm cả khu vực dự kiến xây dựng trạm biến áp 220 kV với diện tích khoảng 3,2 ha phục vụ cho khu công nghiệp và dự án hóa dầu.

chọn