Bắc Giang muốn đưa đô thị Chũ lên thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2030

Theo Đồ án Quy hoạch chung đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045,  đến năm 2025, sẽ đủ điều kiện thành lập TX Chũ, và sau 2030 có đủ điều kiện phát triển thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Nột góc thị trấn Chũ hiện nay. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Theo Cổng TTĐT Bộ Xây dựng, ngày 13/12, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị thẩm định Đồ án Quy hoạch chung đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045.

Báo cáo tóm tắt thuyết minh Đồ án, đại diện đơn vị tư vấn cho biết, mục tiêu quy hoạch nhằm xác định không gian lãnh thổ, số lượng đơn vị hành chính đảm bảo đủ điều kiện sắp xếp đơn vị hành chính huyện Lục Ngạn để thành lập TX Chũ (và huyện Lục Ngạn mới); xây dựng, phát triển đô thị Chũ trở thành một trong những trung tâm dẫn dắt sự phát triển khu vực tiểu vùng phía đông bắc tỉnh Bắc Giang. Đến năm 2025, đủ điều kiện thành lập TX Chũ, và sau 2030 có đủ điều kiện phát triển thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Ranh giới khu vực lập quy hoạch gồm 10 đơn vị hành chính của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang với diện tích tự nhiên 25.155 ha.

Phía bắc giáp các xã Sơn Hải, Biên Sơn, Thanh Hải, huyện Lục Ngạn và các xã Hòa Sơn, Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; phía Nam giáp xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn và các xã Trường Giang, Vô Tranh, huyện Lục Nam; phía Đông giáp các xã Tân Lập, Tân Quang, Giáp Sơn, Biên Sơn và Trung tâm huấn luyện Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn; phía tây giáp các xã Cương Sơn, Đông Phú, Đông Hưng thuộc huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và xã Tân Thành thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Tầm nhìn phát triển đô thị Chũ trở thành thành phố sinh thái nông nghiệp và du lịch; xây dựng đô thị Chũ là đô thị vệ tinh, chia sẻ, bù trừ về không gian sinh thái, môi trường tự nhiên, kết nối văn hóa, du lịch với vùng công nghiệp, đô thị Bắc Giang, liên kết với vùng Thủ đô Hà Nội vùng Đông Bắc Bộ.

Về định hướng không gian tổng thể, đô thị Chũ có vai trò là đô thị trung tâm của vùng kinh tế phía Đông tỉnh, tạo động lực phát triển cho vùng về nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, du lịch sinh thái, hậu cần vận tải (logistics), dịch vụ xuất khẩu, lâm nghiệp...

Định hướng phát triển không gian đô thị Chũ với 5 cực phát triển, gồm cực trung tâm là thị trấn Chũ; cực đô thị dịch vụ, công nghiệp phía tây; cực đô thị du lịch phía bắc; cực đô thị dịch vụ, du lịch, làng nghề phía nam; cực đô thị thương mại, dịch vụ phía Đông.  

Đồ án cũng đề xuất nhiều định hướng khai thác hệ thống suối, sông, hồ và các vùng đất ngập nước, thiết kế đô thị, quy hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, các giải pháp bảo vệ môi trường.

Các chuyên gia thành viên Hội đồng lưu ý đơn vị tư vấn cần phối hợp với UBND Bắc Giang đánh giá tỷ lệ đô thị hóa đảm bảo sát thực tế hơn; rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý đề xuất định hướng thành lập thị xã Chũ trên cơ sở một phần huyện Lục Ngạn hiện nay.

Bên cạnh đó, làm rõ cơ sở đề xuất Trục văn hóa - Đại lộ trái cây; rà soát các thông tin, hệ thống bản vẽ, đảm bảo sự chính xác và đồng nhất; lưu ý xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; xác định rõ các dự án ưu tiên đầu tư; chú trọng bảo vệ môi trường, bảo tồn diện tích đất rừng.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị đơn vị tư vấn và UBND tỉnh Bắc Giang tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, chú trọng rà soát, đảm bảo sự chính xác của các thông tin, số liệu trong Đồ án,

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.