Bắc Giang sắp đấu giá 11 lô đất tại huyện Lục Nam, khởi điểm gần 12 tỷ đồng

11 lô đất ở với tổng diện tích 1.693 m2 tại các xã Bảo Đài, Lục Sơn và Cẩm Lý, huyện Lục Nam sẽ được đấu giá vào ngày 29/5.

Đơn vị có tài sản là Trung tâm phát triển Quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Lục Nam. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo An, địa chỉ tại số 191 đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, điện thoại: 02046335555.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 11 lô đất ở tại các xã Bảo Đài, Lục Sơn và Cẩm Lý, huyện Lục Nam.

Mỗi lô có diện tích từ 95 m2 đến 262,5 m2, khởi điểm từ 337,5 triệu đồng đến gần 2 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm gần 12 tỷ đồng.

 Các lô đất sắp đấu giá tại huyện Lục Nam.

Đăng ký xem tài sản từ nay đến ngày 20/5. Thời gian xem tài sản vào hai ngày 21 và 22/5 tại vị trí các lô đất.

Thời gian bán hồ sơ từ nay đến 16h30 ngày 26/5 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo An, trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lục Nam và tại trụ sở UBND các xã Lục Sơn, Cẩm Lý và Bảo Đài.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo An từ nay đến 16h30 ngày 26/5 và tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Phòng giao dịch huyện Lục Nam vào ngày 26/5.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào lúc 8h ngày 29/5 tại trụ sở UBND thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

chọn
Khởi công, khánh thành nhiều dự án giao thông trong tháng 4
Dự kiến trong quý II/2023, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công 10 dự án, hoàn thành 9 dự án.