Tags

giá đất bắc giang

Tìm theo ngày
Giá đất Bắc Giang

Giá đất Bắc Giang

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được ban hành theo Quyết định 1025/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 50.000.000 đồng/m2; thấp nhất là 300.000 đồng/m2.

Giá đất ở: Nơi có giá đất cao nhất là tuyến đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (đoạn từ Ngô Văn Cảnh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) với mức 50 triệu đồng/m2 tại vị trí 1.

Giá đất thương mại, dịch vụ bằng 60% giá đất ở cùng vị trí, khu vực.

Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ bằng 40% giá đất ở cùng vị trí, khu vực.

Giá đất Bắc Giang sử dụng trong những trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.