Bắc Giang sắp đấu giá 70 lô đất tại Yên Thế, khởi điểm hơn 45 tỷ đồng

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Group vừa ra thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thôn Trại Hồng, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế vào ngày 25/6 tới đây.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng 70 lô đất có tổng diện tích 6.536,2 m2 tại Khu dân cư thôn Trại Hồng, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế. Mỗi lô có giá khởi điểm từ 450 triệu đồng đến hơn 1,2 tỷ đồng/lô, tổng giá khởi điểm hơn 45,6 tỷ đồng. Tiền đặt trước từ 80 triệu đồng đến 130 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. 

Xem tài sản đấu giá từ ngày thông báo niêm yết công khai đến hết ngày 22/6 tại vị trí các lô đất đấu giá.

Bán  và tiếp nhận hồ sơ từ ngày thông báo niêm yết công khai đến ngày 22/6 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Group; Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Yên Thế và trụ sở UBND xã Hồng Kỳ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Group từ ngày 22/6 đến 11h30 ngày 24/6.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào lúc 7h30 ngày 25/6 tại hội trường UBND xã Hồng Kỳ.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Group, số 79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Xương Giang, TP Bắc Giang. SĐT: 0204.366.2929.

chọn
Tổng công ty Sông Đà (SJG) lãi hơn 1.600 tỷ đồng năm 2022 nhờ doanh thu tài chính
Năm 2022, doanh thu thuần của Sông Đà gần 5.519 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Nhờ doanh thu tài chính tăng vọt, lợi nhuận sau thuế của công ty hơn 1.646 tỷ đồng, tăng 179% và vượt kế hoạch đề ra.