Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho loạt dự án khu dân cư, khu đô thị

Bắc Giang phê duyệt 7 dự án có sử dụng đất cần thu hút đầu tư trên địa bàn các huyện Việt Yên, Lục Nam và Tân Yên.

Ngày 13/8, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 7 dự án có sử dụng đất cần thu hút đầu tư trên địa bàn các huyện Việt Yên, Lục Nam và Tân Yên.

Cụ thể, tại huyện Việt Yên có 4 dự án cần thu hút đầu tư. Trong đó, hai dự án khu dân cư đường vành đai IV (Khu 1 - 5,47 ha) và khu dân cư đường vành đai IV (Khu 2 - 8,43 ha) tại thị trấn Nếnh có hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự án khu dân cư phía nam đường vành đai IV tại xã Ninh Sơn quy mô 10,19 ha và khu dân cư mới Bích Sơn tại thị trấn Bích Động quy mô 5,53 ha lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu.

Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho loạt dự án khu dân cư, khu đô thị - Ảnh 1.

Bắc Giang tìm chủ đầu tư cho loạt dự án khu dân cư, khu đô thị. (Ảnh minh họa: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang).

Tại huyện Lục Nam, có hai dự án quy mô lớn trên địa bàn xã Yên Sơn cần thu hút đầu tư. Thứ nhất là dự án khu dân cư Yên Sơn 3 quy mô 60,84 ha, và dự án khu phía bắc thuộc khu dân cư Yên Sơn 5, quy mô 58,85 ha, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu.

Huyện Tân Yên đang có một dự án cần thu hút nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu. Đó là dự án khu đô thị Cao Xá trên địa bàn xã Cao Xá. Dự án có quy mô 14,7 ha. 

Cũng theo quyết định, UBND các huyện Lục Nam, Việt Yên, Tân Yên có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo đúng quy định.

Trong tháng 7 vừa qua, địa phương đã thu hút được tổng vốn đầu tư quy đổi khoảng 30,6 triệu USD, bằng 13,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm, Bắc Giang thu hút được 775,94 triệu USD, bằng 87% so với cùng kỳ.

Trong đó, tỉnh cấp mới 21 dự án trong nước, vốn đăng ký 1.505 tỷ đồng; 13 dự án FDI, vốn đăng ký 612,1 triệu USD; điều chỉnh 7 dự án trong nước, vốn đăng ký tăng thêm 90 tỷ đồng; điều chỉnh 22 dự án FDI tổng vốn tăng thêm 94,49 triệu USD.

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh có 64 doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới. Lũy kế 7 tháng có 731 doanh nghiệp thành lập, tăng 2,5% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký 16.336 tỷ đồng.

chọn