Bắc Giang hút FDI hơn 3 tỷ USD, đứng thứ 4 cả nước

Tính đến hết tháng 11, toàn tỉnh Bắc Giang thu hút được trên 3,2 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ, đạt kỷ lục từ trước đến nay. Tính riêng thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang xếp thứ 4 cả nước.

Bắc Giang xếp thứ 4 cả nước về thu hút FDI (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bắc Giang).

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang, trong năm 2023, thu hút nguồn vốn FDI tại địa phương này đã đạt được kết quả vượt bậc. Tính đến ngày 30/11, toàn tỉnh thu hút được trên 3,2 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ, đạt kỷ lục từ trước đến nay.

Trong đó, cấp mới 29 dự án trong nước, vốn đăng ký đạt 5.381 tỷ đồng (không bao gồm các dự án khu đô thị, khu dân cư) và 89 dự án FDI với số vốn đăng ký hơn 1,53 tỷ USD; gấp khoảng 3,5 lần cùng kỳ và cao nhất từ trước đến nay.

Điều chỉnh tăng vốn cho 23 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký tăng thêm là 1.713 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ và 48 dự án FDI với số vốn bổ sung gần 1,4 tỷ USD, gấp khoảng 2,2 lần cả năm ngoái.

Vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong nước ước đạt 8.300 tỷ đồng; các dự án FDI đạt khoảng 1,3 tỷ USD. Tính riêng thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang xếp thứ 4 cả nước.

Hiện có 30 quốc gia và lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Trung Quốc là nước đầu tư lớn nhất với trên 227 dự án, tổng vốn khoảng 5,14 tỷ USD. Kế đến là Hàn Quốc với gần 300 dự án và số vốn đăng ký đạt khoảng 2,1 tỷ USD.

Trong năm, toàn tỉnh có 1.976 doanh nghiệp và 145 chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới, tăng 37,5% so với năm 2022; tổng vốn đăng ký 6.614 tỷ đồng, bằng với cùng kỳ. 

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.