Bắc Ninh: Giá bồi thường đất làm cầu Như Nguyệt cao nhất hơn 42 triệu đồng/m2

Diện tích đất ở cần thu hồi đề làm cầu Như Nguyệt trên địa bàn Bắc Ninh dự kiến là 1.022,8 m2, mức bồi thường cao nhất là 42,4 triệu đồng/m2.

Bồi thường cao nhất  42,4  triệu đồng/m2

Ngày 16/11, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng cầu Như Nguyệt (nối phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh với huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Theo đó, diện tích đất ở dự kiến bồi thường 1.022,8 m2, trong đó: Vị trí 1: 305,8m2; vị trí 3: 370,1m2; vị trí 4: 346,9m2Theo bảng giá đất của tỉnh, vị trí 1 có mức giá: 5.400.000 đồng/m2, vị trí 3: 2.110.000 đồng/m2, vị trí 4: 1.480.000 đồng/m2.

 Cầu Như Nguyệt mới sẽ được xây dựng gần cầu hiện tại. (Ảnh: Đại đoàn kết).

Theo quyết định phê duyệt, giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ở phục vụ xây dựng cầu như sau: 

- Giá các thửa đất vị trí 1, đường Như Nguyệt, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh là 38.579.000 đồng/m2; giá thửa đất có 1 mặt tiền, 1 mặt thoáng là 40.507.950 đồng/m2; giá đất thửa góc tiếp giáp 2 mặt đường là 42.436.900 đồng/m2.

- Giá các thửa đất vị trí 3, đường Như Nguyệt, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh là 18.459.000 đồng/m2.

- Giá các thửa đất vị trí 4, đường Như Nguyệt, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh là 14.138.000 đồng/m2.

Đất tái định 19.866.000 đồng/m2 

Cùng ngày, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá đất đối với 16 lô đất để giao đất tái định cư và bồi thường bằng đất cho hộ có đất ở thu hồi để thực hiện dự án xây dựng cầu Như Nguyệt.

16 lô đất này thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nông thôn mới xã Kim Chân (nay là phường Kim Chân), TP Bắc Ninh. Trong đó, 14 lô có diện tích  72 m2/lô, hai ô còn lại mỗi ô 81 m2.

Vị trí 1 của khu nhà ở nêu trên có đường rộng 16 m, đơn giá theo bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh là 3.990.000 đồng/m2.

Theo quyết định, h số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá đất đối với 16 lô đất nêu trên là 4,98 lần. Đơn giá cụ thể là: 19.866.000 đồng/m2.

chọn
Cenland báo lỗ quý IV, dòng tiền kinh doanh trong năm 2022 âm hơn 2.300 tỷ đồng
Quý IV/2022, Cenland báo lỗ sau thuế 58,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 122 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, công ty báo lãi sau thuế 198,5 tỷ đồng, giảm 56%, lợi nhuận sau thuế giảm cùng với việc tăng các khoản phải thu dẫn đến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tới cuối quý IV của công ty âm 2.344 tỷ đồng.