Bamboo Capital sẽ chi trả hơn 1.800 tỷ cho Xây dựng Tầm nhìn mới và BĐS Thăng Long

Với hơn 2.667 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Bamboo dùng hơn nửa để thanh toán hợp đồng hợp tác với CTCP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm nhìn mới, thanh toán nợ, góp vốn vào công ty con, thanh toán nợ vay cho các cá nhân…

Mới đây, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) vừa thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm hơn 266,7 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cp, dự thu 2.667 tỷ đồng.

Cụ thể, giai đoạn I/2023 – II/2023, công ty sẽ dùng 355 tỷ đồng để thực hiện góp vốn vào CTCP Bảo hiểm AAA (công ty con).

Cùng giai đoạn trên, công ty sẽ dùng 282,5 tỷ đồng để thực hiện thanh toán nợ cho CTCP BCG Financial; sử dụng 100 tỷ đồng để thanh toán nợ vay cho bà Nguyễn Thị Minh Thương; sử dụng 144,7 tỷ đồng để thực hiện thanh toán nợ vay và bổ sung vốn lưu động khác.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến chi 1.425 tỷ đồng để thanh toán tiền theo Hợp đồng hợp tác giữa công ty và CTCP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm nhìn mới (tính đến ngày 30/9, khoản phải trả dài hạn của Bamboo với đơn vị này là 1.425 tỷ đồng); chi 378 tỷ đồng thực hiện thanh toán nợ cho Công ty TNHH Kinh doanh Dịch cụ Bất động sản Thăng Long, chi 30 tỷ đồng thanh toán nợ vay cho bà Trần Thuỳ Dung.

Từ quý I/2023 – I/2024, công ty sẽ sử dụng gần 97 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động khác.

Trong khi ở kế hoạch trước đó, trong quý IV/2022, công ty sẽ dùng 1.315 tỷ đồng để thực hiện góp vốn vào CTCP Bảo hiểm AAA, trong quý IV/2022 và quý I/2023 công ty sẽ dùng 252,5 tỷ đồng để thực hiện thanh toán nợ cho CTCP BCG Financial và sử dụng 144,7 tỷ đồng để thực hiện thanh toán nợ vay và bổ sung vốn lưu động khác; sử dụng 925 tỷ đồng để thực hiện thanh toán hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Bamboo Capital và CTCP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm nhìn mới.

Ngoài ra, Bamboo Capital cho biết, trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên thì công ty sẽ ưu tiên sử dụng tiền thu cho các mục đích theo thứ tự như đã liệt kê ở trên. Đồng thời, công ty sẽ bổ sung nguồn vốn từ nguồn khác của công ty (tiền, các khoản nợ phải thu, vay ngân hàng…) đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của công ty theo quy định.

chọn
Nhiều khu công nghiệp mọc lên dọc tuyến đường nối 2 cao tốc qua tỉnh Hưng Yên
Tuyến đường nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình qua tỉnh Hưng Yên đang có nhiều khu công nghiệp khởi công, xây dựng hạ tầng.