Bản đồ quy hoạch giao thông huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện An Biên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Biên.

An Biên là một huyện nằm ở phía đông trung tâm tỉnh Kiên Giang, có diện tích là 400 km². Vị trí địa lý của huyện An Biên như sau: Phía bắc giáp vịnh Thái Lan; phía đông giáp các huyện Châu Thành và huyện Gò Quao; phía nam giáp huyện U Minh Thượng; phía tây nam giáp huyện An Minh.

Quy hoạch giao thông huyện An Biên được xác định tại quyết định số 2313-QĐ/UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật huyện An Biên trên phương diện giao thông là xác định hành lang giao thông quan trọng phù hợp với chiến lược phát triển giao thông vùng tỉnh, quốc gia. Tổ chức mạng lưới và xác định quy mô các tuyến giao thông, các công trình giao thông cấp vùng huyện về đường bộ, đường thủy.

Tổ chức hệ thống giao thông đô thị và nông thôn. Phân tích mô hình giao thông, xác định khung giao thông, xác định khung giao thông vùng, các công trình đầu mối giao thông quan trọng liên kết vùng kinh tế, trục động lực kinh tế đã xác định. Lựa chọn khung giao thông để phát triển các vùng mới, các trung tâm đô thị mới, tạo mối liên hệ hợp lý giữa đô thị với vùng và kiên kết các hành lang giao thông của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn huyện An Biên có nhiều tuyến đường lớn, có thể kể đến một số tuyến mang ý nghĩa huyết mạch là: Quốc lộ 63 và đường Xuyên Á,…

Những tuyến đường này giúp người dân huyện An Biên có thể dễ dàng di chuyển nội tỉnh, cũng như di chuyển tới các địa phương vùng Nam Bộ.

Dưới đây là quy hoạch giao thông huyện An Biên thể hiện trên bản đồ quy hoạch đến năm 2020 của

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 1.

Huyện An Biên thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông huyện An Biên thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung huyện An Biên.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 3.

Kí hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

- Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện An Biên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Biên TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch giao thông huyện An Biên TẠI ĐÂY.