Bản đồ quy hoạch giao thông quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch giao thông quận Cái Răng được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu quận Cái Răng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cái Răng là một quận nằm ở phía nam thành phố Cần Thơ. Có diện tích tự nhiên vào khoảng 62,53 km2.

Quận Cái Răng có 7 phường bao gồm: Ba Láng, Hưng Phú, Hưng Thạnh, Lê Bình, Phú Thứ, Tân Phú, Thường Thạnh.

Về quy hoạch giao thông, ngày 23 tháng 6 năm 2020 UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 124/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch quận Cái Răng được thể hiện một phần trong đó.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch giao thông quận Cái Răng được thể hiện trong đồ án quy hoạch phân khu quận Cái Răng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

Bản đồ quy hoạch giao thông quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ - Ảnh 1.

Quận Cái Răng thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông quận Cái Răng căn cứ theo đồ án quy hoạch phân khu quận Cái Răng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch. 

- Xem chi tiết quy hoạch giao thông quận Cái Răng trên đồ án quy hoạch phân khu quận Cái Răng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 TẠI ĐÂY. 

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Cái Răng TẠI ĐÂY.