Bản đồ quy hoạch giao thông xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Hiếu Liêm được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu.

Trên địa bàn xã Hiếu Liêm hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: DT767, Nhà máy thủy điện Trị An, đường ven hồ Trị An…

Diện tích chủ yếu của xã là rừng núi nên mạng lưới giao thông khá hạn chế. Các tuyến đường giao thông trọng điểm của xã tập trung chủ yếu ở phía đông nam. Nổi bật có hai tuyến đường lớn đó là đường nhà máy thủy điện Trị An và đường ven hồ Trị An.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai - Ảnh 1.

Xã Hiếu Liêm trên bản đồ Google vệ tinh.

Hiếu Liêm là một xã của huyện Vĩnh Cửu, vì vậy, quy hoạch giao thông xã Hiếu Liêm cũng được xác định theo quy hoạch giao thông huyện Vĩnh Cửu. Quy hoạch giao thông huyện Vĩnh Cửu được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện Vĩnh Cửu để lấy ý kiến người dân từ tháng 6 năm 2021.

Bản đồ quy hoạch giao thông sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hiếu Liêm được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Hiếu Liếm thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Hiếu Liêm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch giao thông xã Hiếu Liêm TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.