Bản đồ quy hoạch giao thông xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Hợp Thành có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Hợp Thành là một xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Xã có diện tích đất tự nhiên là 5,92 km². Về địa giới hành chính xã Hợp Thành phía đông giáp xã Quảng Thanh; phía nam giáp huyện An Dương; phía bắc giáp xã Phù Ninh; phía tây giáp tỉnh Hải Dương.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Hợp Thành sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường...  

 Xã Hợp Thành trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch giao thông xã Hợp Thành có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án này được thể hiện trên hệ thống cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng TP Hải Phòng, được vận hành bởi Sở Xây dựng Hải Phòng. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch giao thông xã Hợp Thành căn cứ theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

 Bản đồ quy hoạch giao thông xã Hợp Thành theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo do hệ thống này đang thử nghiệm).

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch giao thông xã Hợp Thành TẠI ĐÂY.