Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Phú, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Phú được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn.

Trên địa bàn xã Thọ Phú hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: DT506…

Xã nằm ở vị trí có mạng lưới giao thông khá thuận lợi khi có tuyến đường tỉnh DT506 chạy qua địa bàn. Đây là một trong những tuyến đường trọng yếu chạy dài trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Phú, Triệu Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Xã Thọ Phú trên bản đồ Google vệ tinh.

Thọ Phú là một xã của huyện Triệu Sơn, vì vậy, quy hoạch giao thông xã Thọ Phú cũng được xác định theo quy hoạch giao thông huyện Triệu Sơn. Quy hoạch giao thông huyện Triệu Sơn được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn, bản đồ này được UBND huyện Triệu Sơn công bố công khai để lấy ý kiến người dân.

Bản đồ quy hoạch giao thông sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thọ Phú được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Phú, Triệu Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Phú thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Phú, Triệu Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch giao thông xã Thọ Phú TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.