Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm huyện 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Cao Lộc là một huyện biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn. Huyện Cao Lộc nằm ở phía đông bắc tỉnh Lạng Sơn. Tổng diện tích của huyện là 643,8 km2.

Huyện Cao Lộc có vị trí địa lý như sau: Phía đông và phía bắc giáp Quảng Tây, Trung Quốc; phía tây giáp thành phố Lạng Sơn và huyện Văn Quan; phía tây bắc giáp huyện Văn Lãng; phía nam giáp huyện Chi Lăng; phía đông nam giáp huyện Lộc Bình.

Huyện Cao Lộc có 22 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Cao Lộc (huyện lỵ), Đồng Đăng và 20 xã: Bảo Lâm, Bình Trung, Cao Lâu, Công Sơn, Gia Cát, Hải Yến, Hòa Cư, Hồng Phong, Hợp Thành, Lộc Yên, Mẫu Sơn, Phú Xá, Tân Liên, Tân Thành, Thạch Đạn, Thanh Lòa, Thụy Hùng, Xuất Lễ, Xuân Long, Yên Trạch.

Về quy hoạch sử dụng đất, ngày 9/5/2012, UBND tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định số 545/QĐ-TTg về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Huyện Cao Lộc là một huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn. Do đó, quy hoạch sử dụng đất của huyện Cao Lộc cũng được xác định theo Quyết định này.

Huyện Cao Lộc thuộc vùng kinh tế động lực của tỉnh Lạng Sơn, là khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng,  vùng này tập trung phát triển dịch vụ trong đó chú trọng dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ kho bãi, vận tải, tài chính ngân hàng, dịch vụ du lịch. Về công nghiệp, cơ bản tập trung hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Hồng Phong, Khu chế xuất Khơ Đa - Ma Mèo và thu hút các dự án công nghiệp lắp ráp, gia công, đóng gói, bao bì; công nghiệp ôtô, chế tạo động cơ, phụ tùng; điện tử, cơ khí chính xác; công nghiệp chế biến thực phẩm hướng xuất khẩu. Về nông nghiệp chủ yếu phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của khu, thúc đẩy chuyển dịch theo hướng: Tăng mạnh tỷ trọng chăn nuôi; phát triển các cây con có giá trị phù hợp với điều kiện của địa phương; sử dụng có hiệu quả cao quỹ đất nông nghiệp vốn đang bị thu hẹp bằng thâm canh tăng năng suất, tăng vụ, tăng chất lượng và giá trị sản phẩm (các sản phẩm chủ yếu là rau, cây thực phẩm ngắn ngày và các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như hoa, cây cảnh …).

Phấn đấu đến năm 2020, nâng cấp đô thị cho thành phố Lạng Sơn và thị trấn Đồng Đăng, nghiên cứu thành lập mới thị trấn Tân Thanh, thị trấn Chi Ma và thị trấn huyện lỵ mới của huyện Cao Lộc.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 1.

Huyện Cao Lộc trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc TẠI ĐÂY.