Đất có quy hoạch ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Cao Lộc theo bản đồ sử dụng đất.

Cao Lộc là một huyện biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn. Huyện Cao Lộc nằm ở phía đông bắc tỉnh Lạng Sơn. Tổng diện tích của huyện là 643,8 km2.

Huyện Cao Lộc có vị trí địa lý như sau: Phía đông và phía bắc giáp Quảng Tây, Trung Quốc; phía tây giáp thành phố Lạng Sơn và huyện Văn Quan; phía tây bắc giáp huyện Văn Lãng; phía nam giáp huyện Chi Lăng; phía đông nam giáp huyện Lộc Bình.

Trên địa bàn huyện Cao Lộc hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch trên địa bàn huyện Cao Lộc là khu đất dài khoảng 400 m ven đường tỉnh 235. Vị trí cụ thể của khu đất này như sau: Phía bắc giáp đường tỉnh 235; phía nam là đường 4B. Khu đất này được quy hoạch là đất khu công nghiệp và đất giao thông.

Khu đất có quy hoạch ở huyện Cao Lộc được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 1.

Huyện Cao Lộc trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 2.

Một khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc.

Đất có quy hoạch ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 3.

Kí hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Đất có quy hoạch ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 4.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT CÁC KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở HUYỆN CAO LỘC thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cao Lộc TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Cao Lộc TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).