Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Cát Tiên đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Cát Tiên là một huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng. Địa bàn huyện Cát Tiên thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cát Tiên nằm ở phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích huyện Cát Tiên là 427,20 km2.

Vị trí địa lý của huyện Cát Tiên như sau: Phía đông bắc giáp với tỉnh Đăk Nông; phía tây bắc và phía tây giáp tỉnh Bình Phước; phía nam giáp tỉnh Đồng Nai; phía đông giáp huyện Đạ Tẻh và huyện Bảo Lâm.

Huyện Cát Tiên có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Cát Tiên (huyện lỵ), Phước Cát và 7 xã: Đồng Nai Thượng, Đức Phổ, Gia Viễn, Nam Ninh, Phước Cát 2, Quãng Ngãi, Tiên Hoàng.

Về quy hoạch, ngày 12/01/2021 UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định 67/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Cát Tiên đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Về mục tiêu quy hoạch, xây dựng và phát triển vùng huyện Cát Tiên đặt trong tổng thể phát triển của vùng tỉnh Lâm Đồng; đồng thời liên hệ với vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ. Phát triển vùng huyện Cát Tiên đảm bảo tính toàn diện, hài hòa và bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường. Phát triển không gian vùng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Cát Tiên; tích hợp phát triển các ngành đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế tài nguyên đặc trưng của khu vực.

Tính chất quy hoạch, thuộc vùng kinh tế động lực phía Tây Nam, tỉnh Lâm Đồng; vùng đệm của thành phố Bảo Lộc trong quy hoạch vùng III của tỉnh. Là vùng trọng tâm của tỉnh về phát triển dược liệu, trồng trọt và chăn nuôi chất lượng cao, đảm bảo an toàn, chất lượng tốt cho người sản xuất và tiêu dùng; hướng đến hình thành vùng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh. Thuộc vùng bảo vệ nguồn nước, rừng đầu nguồn của hệ thống sông Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên. Là vùng có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam bộ.

Dự báo nhu cầu sử dụng đất: Đất xây dựng đô thị: đến năm 2025, khoảng 442 ha; đến năm 2035, khoảng 524 ha; đến năm 2050 khoảng 636 ha. Đất xây dựng điểm dân cư nông thôn: đến năm 2025, khoảng 290 ha; đến năm 2035, khoảng 352 ha; đến năm 2050, khoảng 426 ha.

Định hướng phát triển không gian vùng: Tiểu vùng I: Tính chất là vùng trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế; đô thị - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp chất lượng cao; du lịch sinh thái. Là vùng phát triển kinh tế động lực của vùng huyện Cát Tiên. Phạm vi, diện tích: 02 thị trấn (Cát Tiên và Phước Cát) và các xã: Đức Phổ, Phước Cát 2, Quảng Ngãi; trong đó, thị trấn Cát Tiên là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật; thị trấn Phước Cát là trung tâm thương mại dịch vụ phía Tây Nam của huyện; tổng diện tích tiểu vùng I khoảng 21.825 ha.

Tiểu vùng II: Tính chất là vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phát triển lâm nghiệp gắn với bảo tồn, phát triển rừng; du lịch sinh thái. Phạm vi, diện tích: các xã: Nam Ninh, Gia Viễn, Đồng Nai Thượng, Tiên Hoàng; trong đó xã Gia Viễn là trung tâm tiểu vùng, định hướng giai đoạn 2035- 2050 tiếp cận tiêu chí đô thị loại V; tổng diện tích tiểu vùng II khoảng 20.869 ha.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Huyện Cát Tiên thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên thể hiện trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Cát Tiên đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

- Xem chi tiết Quyết định 67/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Cát Tiên đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Cát Tiên đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Tiên TẠI ĐÂY.