Lâm Đồng: Đề xuất không bố trí vốn đầu tư công năm 2022 cho các dự án chậm tiến độ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét không bố trí kế hoạch vốn năm 2022 đối với các dự án chậm tiến độ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Tính đến ngày 4/8, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt 39,6% kế hoạch, chưa đạt so với yêu cầu đề ra của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Lâm Đồng: Đề xuất không bố trí vốn đầu tư công năm 2022 cho các dự án chậm tiến độ - Ảnh 1.

lâm Đồng đề xuất không bố trí vốn đầu tư công năm 2022 cho các dự án chậm tiến độ. (Ảnh minh họa: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng).

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng để đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao đúng thời gian quy định.

Sở này đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng bảng tiến độ thực hiện và giải ngân cụ thể của từng dự án theo tháng, quý để làm cơ sở triển khai theo kế hoạch, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2021. Bảng tiến độ thực hiện và giải ngân gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, đôn đốc.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong quá trình lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn xác định đúng phạm vi thực hiện dự án, diện tích đất đai, cây trồng, số lượng vật kiến trúc… phải thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng.

Các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân để giảm tỷ lệ vốn bố trí cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; tích cực, chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công dự án; ưu tiên sử dụng nguồn vốn được bố trí để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng mới tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp các hạng mục công trình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị đôn đốc các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công xây dựng bám sát bảng tiến độ thực hiện của từng dự án, khẩn trương lập kế hoạch thực hiện; có giải pháp tập trung tối đa nhân, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, chủ đầu tư cần phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.

Trước ngày 30/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị rà soát, lập danh mục các dự án chuyển tiếp có tỷ lệ giải ngân dưới 60%, các dự án khởi công mới có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn bố trí, gửi Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đối với các dự án chậm tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét không bố trí kế hoạch vốn năm 2022.

chọn
Bị hại vụ FLC: Cảm thấy may mắn nhờ 'không bỏ trứng vào một giỏ'
Tại phiên tòa xét xử vụ án FLC sáng 22/7, bà X., một bị hại chia sẻ cảm thấy may mắn nhờ nguyên tắc "không bỏ hết trứng vào một giỏ", không vay mượn khi đi đầu tư, nhờ vậy mà gia đình chưa tới mức rơi vào cảnh cùng quẫn.