Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Quy hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng tới năm 2020.

Giồng Riềng là một huyện thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Huyện Giồng Riềng nằm ở phía đông tỉnh Kiên Giang. Diện tích vào khoảng 639,20 km2.

Vị trí địa lý của huyện Giồng Riềng như sau: Phía đông giáp huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ và huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; phía tây giáp huyện Châu Thành; phía nam giáp giáp huyện Gò Quao và huyện Vị Thủy, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; phía bắc giáp huyện Tân Hiệp và huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Huyện Giồng Riềng có 19 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Giồng Riềng (huyện lỵ) và 18 xã: Bàn Tân Định, Bàn Thạch, Hòa An, Hòa Hưng, Hòa Lợi, Hòa Thuận, Long Thạnh, Ngọc Chúc, Ngọc Hòa, Ngọc Thành, Ngọc Thuận, Thạnh Bình, Thạnh Hòa, Thạnh Hưng, Thạnh Lộc, Thạnh Phước, Vĩnh Phú, Vĩnh Thạnh.

Về quy hoạch, ngày 06 tháng 06 năm 2014, UBND tỉnh Kiên Giang ra Quyết định số 1229/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. Quyết định này vẫn có hiệu lực cho tới khi có Quyết định mới được ban hành.

Về mục tiêu quy hoạch, Xây dựng huyện Giồng Riềng đến năm 2020 có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá trong tỉnh. Tập trung tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để phát huy lợi thế về đất đai, nước ngọt, lao động và vị trí trung tâm vùng tây sông Hậu để đầu tư phát triển huyện. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất. Thực hiện có hiệu quả các vấn đề văn hóa xã hội, trong đó chăm lo tốt hơn cho an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh toàn diện.

Định hướng sử dụng đất: Đến năm 2015 diện tích đất nông nghiệp toàn huyện đạt khoảng 58.521 ha, chiếm 91,5% diện tích tự nhiên; đến năm 2020 đạt khoảng 58.175 ha. Đất phi nông nghiệp: Định hướng đến năm 2015 diện tích đất phi nông nghiệp của huyện là 5.415 ha và năm 2020 là 5.761 ha.

Định hướng phát triển hệ thống đô thị: Giai đoạn từ nay đến năm 2020, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị để nâng cấp thị trấn Giồng Riềng đạt đô thị loại IV và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Giồng Riềng; đồng thời từng bước nâng tầm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây sông Hậu với quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 25.000-30.000 người. Ngoài ra, phát triển thêm các đô thị Thuận Hưng và Long Thạnh.

Định hướng phát triển dân cư nông thôn: Bố trí các điểm dân cư phải thuận lợi cho phát triển sản xuất và giao thương hàng hóa, đảm bảo sinh hoạt và ổn định đời sống lâu dài của người dân nông thôn. Lựa chọn và bố trí xây dựng các khu, điểm dân cư phải có đầy đủ quỹ đất xây dựng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cơ bản được đầu tư hoàn chỉnh.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Giồng Riềng:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 1.

Huyện Giồng Riềng thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng tới năm 2020.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 3.

Kí hiệu đất đai trên bản đồ quy hoạch.

- Xem và tải về toàn văn quyết định phê duyệt quy hoạch huyện Giồng Riềng TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng đến năm 2020 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng TẠI ĐÂY.