Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất tới năm 2020.

Hòn Đất là một huyện thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Huyện Hòn Đất nằm ở phía bắc tỉnh Kiên Giang. Diện tích vào khoảng 1.035 km2.

Vị trí địa lý của huyện Hòn Đất như sau: Phía đông giáp huyện Tân Hiệp; phía đông nam giáp thành phố Rạch Giá; phía đông bắc giáp huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; phía tây nam giáp vịnh Thái Lan; phía tây bắc giáp huyện Kiên Lương. Đây là huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh Kiên Giang.

Huyện Hòn Đất có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc,bao gồm 2 thị trấn: Hòn Đất (huyện lỵ), Sóc Sơn và 12 xã: Bình Giang, Bình Sơn, Lình Huỳnh, Mỹ Hiệp Sơn, Mỹ Lâm, Mỹ Phước, Mỹ Thái, Mỹ Thuận, Nam Thái Sơn, Sơn Bình, Sơn Kiên, Thổ Sơn.

Về quy hoạch, ngày 20 tháng 05 năm 2014, UBND tỉnh Kiên Giang ra Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. Quyết định này vẫn có hiệu lực cho tới khi có Quyết định mới được ban hành.

Về mục tiêu quy hoạch, tập trung khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Thực hiện có hiệu quả các vấn đề văn hóa - xã hội, trong đó chăm lo tốt hơn cho an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường quốc phòng an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh toàn diện.

Định hướng sử dụng đất: Đến năm 2015 diện tích đất nông nghiệp toàn huyện đạt khoảng 83.258 ha; đến năm 2020 đạt khoảng 83.998 ha. Đất lâm nghiệp: Đến năm 2015, diện tích đất lâm nghiệp toàn huyện là 12.659 ha, đến năm 2020 đạt khoảng 11.919 ha, trong đó bao gồm: 4.827 ha đất rừng sản xuất và 7.092 ha đất rừng phòng hộ. Đất phi nông nghiệp: Định hướng đến năm 2015 diện tích đất phi nông nghiệp của huyện là 7.764 ha và năm 2020 là 8.064 ha.

Định hướng phát triển hệ thống đô thị: Thị trấn Hòn Đất là đô thị loại V và là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Hòn Đất, có diện tích 3.295 ha, quy mô dân số đến năm 2025 dự kiến khoảng 25.000 - 30.000 người. Tập trung đầu tư, phát triển đô thị Thổ Sơn thành trung tâm dịch vụ, du lịch của huyện gắn với phát triển cụm du lịch Hòn Đất - Hòn Me - Hòn Quéo. Đến năm 2025, trở thành đô thị loại V với quy mô dân số dự kiến khoảng 5.000 - 7.000 người.

Phát triển thị trấn Sóc Sơn thành đô thị loại V, với quy mô dân số vào năm 2025 dự kiến là 35.000 - 40.000 người và là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện dự kiến chia tách sau năm 2015. Phát triển đô thị Mỹ Lâm thành trung tâm kinh tế của huyện dự kiến chia tách sau năm 2015, quy mô dân số đến năm 2025 dự kiến khoảng 10.000 người.

Định hướng phát triển dân cư nông thôn: Dự báo đến năm 2020, dân cư nông thôn của huyện khoảng 140.000 người, trong đó dân cư tập trung tại các trung tâm chiếm 45 - 50% dân số, còn lại phân bố theo cụm, tuyến. Bố trí các điểm dân cư phải thuận lợi cho phát triển sản xuất và giao thương hàng hóa, đảm bảo sinh hoạt và ổn định đời sống lâu dài của người dân nông thôn. Lựa chọn và bố trí xây dựng các khu, điểm dân cư phải có đầy đủ quỹ đất xây dựng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cơ bản được đầu tư hoàn chỉnh.

Định hướng điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã: Thực hiện theo Đề án quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt. Phương án, lộ trình chia tách, thành lập mới các đơn vị hành chính sẽ được cụ thể trong đề án của từng giai đoạn, phù hợp với tình hình phát triển của địa phương.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 1.

Huyện Hòn Đất thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất tới năm 2020.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 3.

Kí hiệu đất đai trên bản đồ quy hoạch.

- Xem và tải về toàn văn quyết định phê duyệt quy hoạch huyện Hòn Đất TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất đến năm 2020 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất TẠI ĐÂY.