Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao giai đoạn 2021-2030.

Lâm Thao là một huyện thuộc vùng bán sơn địa của tỉnh Phú Thọ, có diện tích tự nhiên 9.769,11 ha.

Lâm Thao là huyện có kinh tế phát triển, dân cư đông. Đây là huyện trọng điểm sản xuất lương thực của tỉnh Phú Thọ, có ruộng đồng bằng phẳng, đất đai màu mỡ, mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nối các tỉnh Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội, nằm trong tam giác công nghiệp của tỉnh Phú Thọ (Việt Trì – Bãi Bằng – Lâm Thao) nên đã đem lại cho huyện những tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch.

Huyện Lâm Thao nằm ở phía đông tỉnh Phú Thọ, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (qua sông Hồng) và giáp thành phố Việt Trì; Phía tây và phía nam giáp huyện Tam Nông với ranh giới là sông Hồng; Phía bắc giáp thị xã Phú Thọ và huyện Phù Ninh.

Huyện Lâm Thao có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuôc, bao gồm 2 thị trấn: Lâm Thao (huyện lỵ), Hùng Sơn và 10 xã: Bản Nguyên, Cao Xá, Phùng Nguyên, Sơn Vi, Thạch Sơn, Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Xuân Huy, Xuân Lũng.

Về quy hoạch, ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2193/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Tổng diện tích đất tự nhiên là 9.835,41 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 4.947,50 ha, chiếm 50,30% tổng diện tích tự nhiên (Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 2.349,47 ha); Đất phi nông nghiệp: 4.865,69 ha, chiếm 49,47% tổng diện tích tự nhiên; Đất chưa sử dụng: 22,22 ha, chiếm 0,23% tổng diện tích tự nhiên.

Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 1.313,41 ha, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1.180,02 ha (Đất chuyên trồng lúa nước là 706,59 ha); Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 113,93 ha; Đất nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 19,46 ha.

Trong kỳ quy hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 0,08 ha cho mục đích phi nông nghiệp.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 1.

Huyện Lâm Thao trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Phú Thọ).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

- Xem quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao trên Quyết định quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao TẠI ĐÂY

 - Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lâm Thao TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao TẠI ĐÂY.