Đường sẽ mở ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Những tuyến đường sẽ mở ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ theo bản đồ quy hoạch.

Lâm Thao là một huyện thuộc vùng bán sơn địa của tỉnh Phú Thọ, có diện tích tự nhiên 9.769,11 ha.

Lâm Thao là huyện có kinh tế phát triển, dân cư đông. Đây là huyện trọng điểm sản xuất lương thực của tỉnh Phú Thọ, có ruộng đồng bằng phẳng, đất đai màu mỡ, mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nối các tỉnh Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội, nằm trong tam giác công nghiệp của tỉnh Phú Thọ (Việt Trì – Bãi Bằng – Lâm Thao) nên đã đem lại cho huyện những tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch.

Huyện Lâm Thao nằm ở phía đông tỉnh Phú Thọ, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (qua sông Hồng) và giáp thành phố Việt Trì; Phía tây và phía nam giáp huyện Tam Nông với ranh giới là sông Hồng; Phía bắc giáp thị xã Phú Thọ và huyện Phù Ninh.

Huyện Lâm Thao có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuôc, bao gồm 2 thị trấn: Lâm Thao (huyện lỵ), Hùng Sơn và 10 xã: Bản Nguyên, Cao Xá, Phùng Nguyên, Sơn Vi, Thạch Sơn, Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Xuân Huy, Xuân Lũng.

Về quy hoạch, ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2193/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Một ví dụ về đường sẽ mở ở huyện Lâm Thao là đường nối QL 32C tới đoạn Cửa hàng tiện ích Thanh Tâm. Đường này có chiều dài khoảng 888 m.

Những cây cầu, con đường sẽ mở trong tương lai được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao giai đoạn 2021-2030:

Đường sẽ mở ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 1.

Huyện Lâm Thao trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 2.

Trong hai đường kẻ đỏ là đường sẽ mở ở huyện Lâm Thao thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 2021-2030 huyện Lâm Thao.

Đường sẽ mở ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 3.

Đường nối QL 32C tới đoạn Cửa hàng tiện ích Thanh Tâm trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở huyện Lâm Thao TẠI ĐÂY.

- Xem thêm bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lâm Thao TẠI ĐÂY.