11 dự án giao thông sẽ làm trong năm nay tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Trong năm 2021, huyện Lâm Thao có 11 dự án giao thông chuyển tiếp và khởi công mới với tổng vốn đầu tư hơn 91 tỷ đồng tại thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn và các xã Thạch Sơn, Tiên Kiên, Xuân Lũng, Sơn Vị, Cao Xá, Vĩnh Lại.

Một số dự án đáng chú ý như dự án sửa chữa, cải tạo tuyến đường nối từ quốc lộ 32C với quốc lộ 2D, xã Thạch Sơn có vốn đầu tư hơn 14,86 tỷ đồng, vốn bố trí đến hết năm 2020 là 10,869 tỷ đồng. Trong năm 2021 dự kiến sẽ bổ sung vốn theo kế hoạch là 4 tỷ đồng. Công trình do UBND huyện Lâm Thao làm chủ đầu tư.

Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 325B đi chùa Quan Mạc khu 5, xã Tiên Kiên do UBND xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao làm chủ đầu tư với vốn đầu tư 11,8 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2021 sẽ phân bổ 4 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn từ trạm biến áp khu 10 đi Cầu Thủy, xã Xuân Lũng có vốn đầu tư 9,778 tỷ đồng, kế hoạch năm 2021 phân bổ 2 tỷ đồng. Công trình do UBND huyện Lâm Thao làm chủ đầu tư.

Bảng thống kê các dự án giao thông sẽ khởi công trong năm 2021 tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (đơn vị tính: triệu đồng).

STT

Tên dự án

Tổng vốn

Kế hoạch năm 2021

Chủ đầu tư


1


Sửa chữa, cải tạo tuyến đường nối từ quốc lộ 32C với quốc lộ 2D, xã Thạch Sơn

  14.869


4.000

UBND huyện Lâm Thao2Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 325B đi chùa Quan Mạc khu 5, xã Tiên Kiên

 


11.8004.000

UBND xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao3Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thông, giao thông nội đồng kết hợp kiên cố hóa kênh mương đường cầu Cọc (cổng nhà Liên Hòa khu 5) đi cửa đập B, xã Xuân Lũng2.7291.000

UBND xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao


4


Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn từ trạm biến áp khu 10 đi Cầu Thủy, xã Xuân Lũng


9.778


2.000

UBND huyện Lâm Thao

5

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn đoạn từ nhà văn hóa khu Ngọc Tỉnh đi Giếng Chùa, nghĩa trang nhân dân thị trấn, khu Thắng Lợi, thị trấn Lâm Thao.

6.900

1.500

UBND thị trấn Lâm Thao6Cải tạo tuyến đường trục giao thông xã Sơn Vi - tuyến từ UBND xã đi Giếng Giá, đền Thánh Mẫu, chùa Phúc Ân đến giáp thị trấn Lâm Thao9.3952.000

UBND xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao


7


Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên khu từ ngã tư Phương Lai 6 vào khu Ngọc Tỉnh, thị trấn Lâm Thao


9.320


1.000

UBND thị trấn Lâm Thao8Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn khu 10 đoạn từ kênh Diên Hồng đến kênh T2, xã Vĩnh Lại5.2002.800

UBND xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao


9


Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ UBND thị trấn Hùng Sơn đi dốc Vua (khu 16), thị trấn Hùng Sơn


4.600


1.000

UBND thị trấn Hùng Sơn


10


Cải tạo 4 tuyến đường giao thông xã Cao Xá (tuyến đường từ tỉnh lộ 324 đi trại ông Ngọc, từ tỉnh lộ 324 đi bờ Thiên Lý, từ nhà ông Hữu đi quốc lộ 32C; từ xóm Thành 32C đi bờ Thiên Lý), xã Cao Xá


8.610


500

UBND xã Cao Xá, huyện lâm Thao11Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn khu 15, thị trấn Hùng Sơn8.610500

UBND thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao

chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.