Đất có quy hoạch huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Lâm Thao theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030.

Lâm Thao là một huyện thuộc vùng bán sơn địa của tỉnh Phú Thọ, có diện tích tự nhiên 9.769,11 ha.

Lâm Thao là huyện có kinh tế phát triển, dân cư đông. Đây là huyện trọng điểm sản xuất lương thực của tỉnh Phú Thọ, có ruộng đồng bằng phẳng, đất đai màu mỡ, mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nối các tỉnh Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội, nằm trong tam giác công nghiệp của tỉnh Phú Thọ (Việt Trì – Bãi Bằng – Lâm Thao) nên đã đem lại cho huyện những tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch.

Huyện Lâm Thao nằm ở phía đông tỉnh Phú Thọ, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (qua sông Hồng) và giáp thành phố Việt Trì; Phía tây và phía nam giáp huyện Tam Nông với ranh giới là sông Hồng; Phía bắc giáp thị xã Phú Thọ và huyện Phù Ninh.

Huyện Lâm Thao có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuôc, bao gồm 2 thị trấn: Lâm Thao (huyện lỵ), Hùng Sơn và 10 xã: Bản Nguyên, Cao Xá, Phùng Nguyên, Sơn Vi, Thạch Sơn, Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Xuân Huy, Xuân Lũng.

Trên địa bàn Huyện Lâm Thao hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Lâm Thao là khu đất dài khoảng 180 m nằm ở hướng đông đường Âu Cơ. Khu đất này được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn huyện Lâm Thao được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030:

Đất có quy hoạch huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 1.

Huyện Lâm Thao trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ. Trong khoanh đỏ là một khu đất có quy hoạch ở huyện Lâm Thao. Khu đất được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Phú Thọ).

Đất có quy hoạch huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Đất có quy hoạch huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 4.

Khu đất có quy hoạch là đất thương mại dịch vụ thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm các khu đất dính quy hoạch ở huyện Lâm Thao trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ các khu đất dính quy hoạch ở huyện Lâm Thao TẠI ĐÂY.