Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Quy hoạch giao thông huyện Lâm Thao thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao giai đoạn 2021-2030.

Lâm Thao là một huyện thuộc vùng bán sơn địa của tỉnh Phú Thọ, có diện tích tự nhiên 9.769,11 ha.

Huyện Lâm Thao nằm ở phía đông tỉnh Phú Thọ, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (qua sông Hồng) và giáp thành phố Việt Trì; Phía tây và phía nam giáp huyện Tam Nông với ranh giới là sông Hồng; Phía bắc giáp thị xã Phú Thọ và huyện Phù Ninh.

Huyện Lâm Thao có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuôc, bao gồm 2 thị trấn: Lâm Thao (huyện lỵ), Hùng Sơn và 10 xã: Bản Nguyên, Cao Xá, Phùng Nguyên, Sơn Vi, Thạch Sơn, Tiên Kiên, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Xuân Huy, Xuân Lũng.

Về quy hoạch, ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2193/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Lâm Thao là huyện có kinh tế phát triển, dân cư đông. Đây là huyện trọng điểm sản xuất lương thực của tỉnh Phú Thọ, có ruộng đồng bằng phẳng, đất đai màu mỡ, mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nối các tỉnh Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội, nằm trong tam giác công nghiệp của tỉnh Phú Thọ (Việt Trì – Bãi Bằng – Lâm Thao) nên đã đem lại cho huyện những tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch.

Lâm Thao có địa hình tương đối đa dạng, tiêu biểu của một vùng bán sơn địa, đất đai có địa hình thấp dần từ bắc xuống nam, từ đông sang tây với địa hình phong phú đa dạng thuận lợi cho việc sử dụng đất và sản xuất nông lâm nghiệp, thuận lợi cho việc bố trí kế hoạch xây dựng các công trình giao thông thủy lợi, tiểu thủ công nghiệp.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 1.

Huyện Lâm Thao trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông huyện Lâm Thao thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Phú Thọ).

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

- Xem quy hoạch giao thông huyện Lâm Thao trên Quyết định quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao thời kỳ 2021-2030 TẠI ĐÂY. 

- Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện Lâm Thao theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm thời kỳ 2021-2030 huyện Lâm Thao TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lâm Thao TẠI ĐÂY.