Đường sẽ mở ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Những tuyến đường sẽ mở ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ theo bản đồ quy hoạch.

Huyện Yên Lập nằm ở phía tây tỉnh Phú Thọ, có địa bàn trải dài theo hướng tây bắc - đông nam và có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Cẩm Khê và huyện Tam Nông; Phía tây giáp huyện Tân Sơn và huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Phía nam giáp huyện Thanh Sơn; Phía bắc giáp huyện Hạ Hòa.

Huyện Yên Lập có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Yên Lập (huyện lỵ) và 16 xã: Đồng Lạc, Đồng Thịnh, Hưng Long, Lương Sơn, Minh Hòa, Mỹ Lung, Mỹ Lương, Nga Hoàng, Ngọc Đồng, Ngọc Lập, Phúc Khánh, Thượng Long, Trung Sơn, Xuân An, Xuân Thủy, Xuân Viên.

Về quy hoạch bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt kèm theo Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập đến 2030.

Một ví dụ về đường sẽ mở ở huyện Yên Lập là đường nối ĐT 330 tới đoạn nhà nghỉ Phạm Hùng. Đường này có chiều dài khoảng 455 m.

Những cây cầu, con đường sẽ mở trong tương lai được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lập giai đoạn 2021-2030:

Đường sẽ mở ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 1.

Huyện Tam Đảo trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 2.

Trong hai đường kẻ đỏ là đường sẽ mở ở huyện Yên Lập thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 2021-2030 huyện Yên Lập.

Đường sẽ mở ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 3.

Đường nối ĐT 330 tới đoạn nhà nghỉ Phạm Hùng trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở huyện Yên Lập TẠI ĐÂY.

- Xem thêm bản đồ quy hoạch giao thông huyện Yên Lập TẠI ĐÂY.