Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt ngày 5/12/2023.

Theo Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ sẽ triển khai phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, đảm bảo duy trì ổn định tỷ lệ che phủ và khoanh nuôi tái sinh rừng; khai thác có hiệu quả và bền vững, biến đất đai trở thành nguồn lực và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Một góc quang cảnh TP Việt Trì. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ).

Đồng thời, tỉnh sẽ quản lý thống nhất, chặt chẽ nguồn tài nguyên đất đai theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc bố trí sử dụng đất hợp lý trên cơ sở cân đối nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực phù hợp với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 đã được phê duyệt.

Đến năm 2030, tổng diện tích tự nhiên của Phú Thọ là 353.456 ha, bao gồm: 281.784 ha đất nông nghiệp (chiếm 79,72% diện tích tự nhiên); 70.734 ha đất phi nông nghiệp (chiếm 20,01%); 938 ha đất chưa sử dụng (chiếm 0,27%). Cũng trong giai đoạn này, khoảng 12.200 ha đất sẽ thực hiện thu hồi, trong đó có khoảng 11.965 ha đất nông nghiệp để thực hiện các công trình dự án.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực phù hợp với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Chỉ tiêu sử dụng đất tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030:

 

 (Ảnh chụp màn hình từ Quy hoạch).

Xem chi tiết và tải về Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Xem thêm Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Phụ lục kèm theo Quyết định.

chọn
[Photostory] Hiện trạng dự án trường đua ngựa 234 ha tại Long An của Địa ốc Hồng Phát
Khu dân cư và trường đua ngựa do CTCP Địa ốc Hồng Phát làm chủ đầu tư tại huyện Đức Hòa, Long An có tổng mức đầu tư khoảng 140 triệu USD. Doanh nghiệp này nằm trong danh sách các pháp nhân bị buộc nộp lại hàng nghìn tỷ đồng để để thi hành nghĩa vụ cho bà Trương Mỹ Lan.