Duyệt quy hoạch tỉnh Phú Thọ, sẽ phát triển hành lang kinh tế dọc cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Bắc - Nam phía tây

Theo Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10,5%/năm trong thời kỳ quy hoạch, dự kiến Phú Thọ sẽ huy động vốn đầu tư phát triển khoảng 800.000 tỷ đồng.

Một góc TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hiện nay. (Ảnh: Sở Ngoại vụ Phú Thọ).

Thông tin từ Báo Chính phủ, ngày 5/12,  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, mục tiêu phát triển đến năm 2030 là khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và phát huy bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng; dự kiến đến năm 2030 Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng trung du và miền núi phía bắc; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ.

Cùng với đó, hình thành chuỗi liên kết khu vực động lực của vùng tại vành đai Bắc Giang - Thái Nguyên - Phú Thọ và từng bước hình thành các trung tâm phát triển về du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, thương mại và logistics của tiểu vùng Tây Bắc.

Tầm nhìn phát triển đến năm 2050, Phú Thọ là tỉnh phát triển ở khu vực phía Bắc, nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của cả nước. Là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ và du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía bắc.

Quyết định nêu rõ, Phú Thọ thực hiện các nhiệm vụ và đột phá chiến lược, bao gồm: Một trung tâm - Hai hành lang kinh tế - Ba đột phá phát triển - Bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, một trung tâm bao gồm xây dựng và phát triển đô thị Việt Trì trở thành thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, là đô thị trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.

Hai hành lang kinh tế bao gồm hành lang kinh tế dọc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai; hành lang kinh tế dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây; trọng tâm là hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng, khu du lịch, dịch vụ có quy mô lớn.

Ba đột phá phát triển bao gồm huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, trọng tâm là đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng then chốt là giao thông liên vùng, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị và du lịch.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật; cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản trị địa phương; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trên ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm bao gồm hát huy lợi thế so sánh để phát triển nhanh công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch; đổi mới mô hình, tổ chức sản xuất trong nông, lâm nghiệp theo hướng hiện đại.

Thu hút có hiệu quả nguồn vốn ngoài tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, thu hút và quản lý đầu tư; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ; xây dựng Phú Thọ trở thành Trung tâm của tiểu vùng tây bắc ở các lĩnh vực du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, thương mại và logistics.

Bên cạnh đó để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10,5%/năm thời kỳ 2021 - 2030, dự kiến Phú Thọ sẽ huy động vốn đầu tư phát triển khoảng 800.000 tỷ đồng.

Trong đó, vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước khoảng 140.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 17,5%; vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước cần huy động ở mức cao, dự kiến khoảng 500.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 62,5%; thu hút vốn FDI khoảng 160.000 tỷ đồng, tương đương 6,5 tỷ USD, chiếm khoảng 20%. 

chọn
Cẩn trọng bẫy 'liều ăn nhiều' với đất nền chưa xong pháp lý
Theo chuyên gia Batdongsan.com, lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro lớn. Nếu đón đầu thành công, các lô đất nền chưa xong pháp lý sẽ mang lại nhiều lợi nhuận vì giá mua vào thấp hơn 20-40%. Song, phần nhiều các lô đất chưa được cấp sổ là do vướng nhiều vấn đề phức tạp, dính quy hoạch… Người mua nên tránh bẫy “liều ăn nhiều”.