Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ điều chỉnh tổng mức đầu tư

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài khoảng 40 km. Trong đó, đi trên địa phận tỉnh Tuyên Quang khoảng 11,6 km, đi trên địa phận tỉnh Phú Thọ khoảng 28,6 km.

Thông tin từ Báo Chính phủ, ngày 29/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định ngày 06/12/2019; Quyết định ngày 31/12/2020 và Quyết định ngày 6/4/2022.

Theo đó, dự án này sẽ được gộp giai đoạn 1 và giai đoạn 2 để đầu tư hoàn thành toàn bộ dự án trong năm nay, trong đó, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2023; tăng tổng mức đầu tư dự án từ 3.712 tỷ đồng lên thành 3.753 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư sẽ từ vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương, trong đó, vốn ngân sách trung ương là 2.900 tỷ đồng (gồm giai đoạn 2016 - 2020 là 500 tỷ đồng; giai đoạn 2021 - 2025 là 2.400 tỷ đồng, trong đó dự kiến nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 là 800 tỷ đồng) và vốn ngân sách địa phương là 853 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan cân đối, bố trí đủ vốn ngân sách trung ương để triển khai dự án theo đúng quy định.

Bộ Giao thông Vận tải tiếp nhận bàn giao để quản lý, khai thác đối với tuyến chính, nút giao trên tuyến chính và các công trình trên tuyến chính, công trình thuộc nút giao trên tuyến chính sau khi dự án hoàn thành.

UBND tỉnh Tuyên Quang, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp nhận để quản lý, khai thác đối với đường gom, đường hoàn trả, cầu vượt qua cao tốc, đoạn nối từ đường Hồ Chí Minh đến nút giao IC9 và các công trình trên tuyến theo địa giới hành chính sau khi dự án hoàn thành.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài khoảng 40 km. Trong đó, đi trên địa phận tỉnh Tuyên Quang khoảng 11,6 km, đi trên địa phận tỉnh Phú Thọ khoảng 28,6 km.

chọn
KCN Bắc Thạch Hà của VSIP dự kiến xây dựng vào quý II/2024, nằm cạnh cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng và hai quốc lộ
KCN Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 do VSIP làm chủ đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối tháng 8 vừa qua. Dự án này có quy mô hơn 190 ha, tổng mức đầu tư khoảng 65 triệu USD, dự kiến đi vào vận hành từ quý IV/2027.