8 tuyến cao tốc hoàn thành trong năm 2023

Trong năm 2023, cả nước đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 8 tuyến cao tốc mới, với tổng chiều dài khoảng 467 km.