[Infographic] Lộ trình đầu tư ba cao tốc qua tỉnh Khánh Hòa

Theo quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh này sẽ có ba tuyến cao tốc đi qua.