Giao thông Đèo Cả sẽ huy động hơn 1.564 tỷ đồng từ bán cổ phiếu, rót vốn cho loạt cao tốc trong năm nay

Giai đoạn 2023 - 2024, Giao thông Đèo Cả (HHV) dự kiến đầu tư gần 50.000 tỷ đồng làm các dự án như cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Đầu tư gần 50.000 tỷ đồng làm 3 cao tốc trong giai đoạn 2023 - 2024

Trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV), đơn vị này đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 2.478 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế 338,6 tỷ đồng, tăng gần 14%.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Đèo Cả cho biết, hiện công ty và các đối tác khác tham gia thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư. Các dự án được triển khai thi công sẽ đem lại nguồn công việc dồi dào cho công ty (thi công xây lắp, quản lý vận hành, thu phí).

Một số dự án được Đèo Cả triển khai trong giai đoạn 2023 - 2024 như Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (tổng vốn đầu tư 10.620 tỷ đồng), cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (tổng vốn đầu tư 13.174) và cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (tổng vốn 17.200 tỷ đồng).

 Một số các dự án dự kiến được Đèo Cả triển khai trong giai đoạn 2023 - 2024. (Nguồn: Đèo Cả).

Liên quan đến việc tổ chức thi công xây lắp các dự án mới, đầu năm nay, công ty đã trúng thầu các gói thầu XL1, XL2 và XL3 Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021 - 2025 với tổng giá trị hợp đồng xây lắp gần 14.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đèo Cả xác định năm nay công ty sẽ tập trung hoạt động chủ đạo là thi công xây lắp nên công ty tiếp tục tiếp cận và tham gia đấu thầu các gói thầu/dự án thi công xây lắp từ nguồn vốn ngân sách địa phương tại khu vực miền Trung, thi công các dự án đầu tư công và các dự án PPP khác với tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 33.800 tỷ đồng, trong đó, công ty dự kiến tham gia khoảng 4.000 tỷ đồng giá trị hợp đồng thi công xây lắp.

Liên quan đến công tác đấu thầu các gói thầu quản lý vận hành (QLVH), bảo dưỡng thường xuyên (BDTX), trong năm nay, công ty sẽ tiếp nhận quản lý vận hành tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bao gồm 78,5 km đường và 2,2 hầm đường bộ Núi Vung.

Đồng thời, Đèo Cả sẽ chuẩn bị hồ sơ để đấu thầu QLVH, BDTX  cho các dự án mới với tổng chiều dài toàn tuyến dự kiến đạt 545 km.

Dự kiến huy động hơn 1.564 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu trong năm nay

Liên quan đến các công tác tài chính, công ty sẽ thực hiện các phương án tăng vốn, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để tăng gia quy mô vốn doanh nghiệp, chuẩn bị năng lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 2023 - 2025 và các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức PPP.

Cụ thể, năm nay, công ty có kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, bổ sung vốn điều lệ phục vụ cho các hoạt động của công ty với số lượng phát hành hơn 21,5 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư trong giai đoạn tới, Đèo Cả cũng dự kiến tăng vốn điều lệ với tổng số vốn huy động trong năm nay dự kiến là 1.564 tỷ đồng, trong đó, 823,4 tỷ đồng qua hình thức chào bán 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 741 tỷ đồng qua hình thức chào bán hơn 74 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Đối với khoản tiền thu được từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, công ty dùng 108,2 tỷ đồng để góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả (chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả); dùng 33,5 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn (chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn); dùng gần 682 tỷ đồng để bổ sung vốn cho các hoạt động của công ty. Dự kiến giải ngân trong năm 2023 - 2024. 

Đối với khoản tiền thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, công ty sẽ dùng 705,6 tỷ đồng để tham gia dự án cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác có thể phát sinh; còn lại 35,4 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho các hoạt động của công ty.  Dự kiến giải ngân trong năm 2023 - 2025.

Sau khi hoàn thành 3 phương án nêu trên, dự kiến vốn điều lệ của Đèo Cả sẽ đạt 4.858 tỷ đồng.

Ngoài các kế hoạch trên, công ty cũng đẩy mạnh nghiệm thu thanh toán, tạm ứng, công tác thu hồi công nợ để đảm bảo vốn cho hoạt động của doanh nghiệp.

chọn
Một dự án ở TP Thủ Đức tăng giá gần 150% nhờ tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên
Giai đoạn 2015 đến nay, ghi nhận của CBRE cho thấy một số dự án tiêu biểu nằm dọc hoặc gần các trạm metro số 1 có tốc độ tăng giá rất cao, trung bình tăng 50 - 70 %, cá biệt có dự án tăng giá tới gần 150%.