Đèo Cả sắp phát hành gần 22 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

Trong thời gian tới đây, Đèo Cả dự kiến phát hành hơn 21,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ thực hiện là 100:7, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 215,4 tỷ đồng với ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) vừa ban hành nghị quyết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 21,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện là 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 7 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 215,4 tỷ đồng. 

Ngày đăng ký cuối cùng là 8/6, nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2022 được ghi nhận tại báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán của công ty.

Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của Đèo Cả dự kiến tăng từ 3.078 tỷ đồng lên gần 3.294 tỷ đồng.

Ngoài phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trên, năm nay, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư trong giai đoạn tới, Đèo Cả cũng dự kiến tăng vốn điều lệ với tổng số vốn huy động trong năm nay dự kiến là 1.564 tỷ đồng, trong đó, 823,4 tỷ đồng qua hình thức chào bán 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 741 tỷ đồng qua hình thức chào bán hơn 74 triệu cổ phiếu riêng lẻ. 

Sau khi hoàn thành 3 phương án nêu trên, dự kiến vốn điều lệ của Đèo Cả sẽ đạt 4.858 tỷ đồng.

Nói thêm về kế hoạch kinh doanh của Đèo Cả, năm nay, đơn vị này đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 2.478 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế 338,6 tỷ đồng, tăng gần 14%.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Đèo Cả cho biết, hiện công ty và các đối tác khác tham gia thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư. Các dự án được triển khai thi công sẽ đem lại nguồn công việc dồi dào cho công ty (thi công xây lắp, quản lý vận hành, thu phí).

Một số dự án được Đèo Cả triển khai trong giai đoạn 2023 - 2024 như Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (tổng vốn đầu tư 10.620 tỷ đồng), cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (tổng vốn đầu tư 13.174) và cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (tổng vốn 17.200 tỷ đồng).

chọn
ĐHĐCĐ Hưng Thịnh Incons: Lấn sang phát triển NOXH, dự kiến phát hành 89 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp
Nhằm thích ứng với tình hình hiện tại, Hưng Thịnh Incons sẽ chuyển sang phát triển các nhà ở vừa túi tiền. Công ty dự kiến huy động 891 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu, đồng thời sẽ không chia cổ tức cho năm 2022 nhằm giữ lại nguồn tiền phục vụ cho các dự định nói trên.