Bản đồ quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt ngày 5/12/2023.

Theo đó, quy hoạch đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; hình thành chuỗi liên kết khu vực động lực của vùng tại vành đai Bắc Giang - Thái Nguyên - Phú Thọ và từng bước hình thành các trung tâm phát triển về du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, thương mại và logistics của tiểu vùng Tây Bắc...

 Một góc TP Việt Trì. (Ảnh: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ).

 

Cụ thể, mục tiêu về kinh tế, Phú Thọ phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt từ 10,5%/năm trở lên; GRDP bình quân theo đầu người năm 2030 đạt 6.000 - 6.200 USD; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2021 - 2030 đạt từ 800.000 tỷ đồng trở lên, trong đó tỷ trọng vốn FDI chiếm 19 - 20%.

Về xã hội, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 100%, số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 17 bác sĩ; số giường bệnh trên 10.000 dân đạt khoảng 57 giường bệnh (không bao gồm giường bệnh trạm y tế). Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 85% và nông thôn mới nâng cao đạt 40%...

Tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ là tỉnh phát triển ở khu vực phía Bắc, nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của cả nước; là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ và du lịch hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc; là nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng.

Các nhiệm vụ và đột phá chiến lược 

Quy hoạch cũng nêu rõ các nhiệm vụ và đột phá chiến lược Phú Thọ cần thực hiện, bao gồm: Một trung tâm - hai hành lang kinh tế - ba đột phá phát triển - 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Một trung tâm, tỉnh sẽ xây dựng và phát triển đô thị Việt Trì trở thành thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, là đô thị trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I. 

Hai hành lang kinh tế là hành lang kinh tế dọc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và hành lang kinh tế dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây với trọng tâm hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng, khu du lịch, dịch vụ có quy mô lớn, tạo đột phá đối với sự phát triển của tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ba đột phá phát triển, một là huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, trọng tâm là đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng then chốt: Giao thông liên vùng, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị và du lịch. Hai là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật.

Ba là cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản trị địa phương; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trên ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

4 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh là phát huy lợi thế so sánh để phát triển nhanh công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch, đổi mới mô hình, tổ chức sản xuất trong nông, lâm nghiệp theo hướng hiện đại; thu hút có hiệu quả nguồn vốn ngoài tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, thu hút và quản lý đầu tư; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ; và xây dựng Phú Thọ trở thành Trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc ở các lĩnh vực: Du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, thương mại, logistics.

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất.

Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật (mạng lưới giao thông).

Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị - nông thôn.

Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng.

Bản đồ phương án phát triển công nghiệp.

Bản đồ phương án phát triển nông nghiệp.

Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội (thương mại - dịch vụ).

Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội (du lịch).

Bản đồ phương án phát triển KCHT xã hội (văn hoá - thể thao).

Bản đồ phương án phát triển KCHT xã hội (giáo dục - đào tạo, GD nghề nghiệp).  

Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội (y tế, an sinh XH).

Bản đồ phương án phát triển KCHT xã hội (khoa học và công nghệ).

Bản đồ phương án phát triển KCHT kỹ thuật (mạng lưới cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải).

Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật (mạng lưới cấp điện).

Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật (thuỷ lợi).

Bản đồ phương án phát triển KCHT kỹ thuật (thông tin và truyền thông).

Bản đồ phương án phát triển KCHT kỹ thuật (khu xử lý chất thải rắn, nghĩa trang).  

Bản đồ phương án thăm dò khai thác, sử dụng khoáng sản.

Bản đồ phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước.

Bản đồ phương án bảo vệ môi trường, thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện.

chọn
Người dân sẽ khó mua bất động sản hơn thời gian tới?
Theo chuyên gia, các luật mới có hiệu lực sẽ tạo điều kiện tháo gỡ pháp lý, đẩy nhanh thỏa thuận giữa doanh nghiệp với người dân về giải phóng mặt bằng. Song, có thể giá BĐS sẽ tăng vì quy định tính giá đất theo giá thị trường, khiến việc tiếp cận BĐS của người dân khó khăn hơn.