Đất có quy hoạch huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Yên Lập theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030.

Yên Lập là một huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Phú Thọ, có diện tích tự nhiên là 12.097 ha.

Huyện Yên Lập nằm ở phía đông nam tỉnh Phú Thọ, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Phía tây và phía nam giáp huyện Thanh Sơn; Phía bắc giáp huyện Tam Nông.

Huyện Yên Lập có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Yên Lập (huyện lỵ) và 10 xã: Bảo Yên, Đào Xá, Đoan Hạ, Đồng Trung, Hoàng Xá, Sơn Thủy, Tân Phương, Thạch Đồng, Tu Vũ, Xuân Lộc.

Trên địa bàn Huyện Yên Lập hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Yên Lập là khu đất dài khoảng 50 m nằm ở sát ĐT 313D. Khu đất này được quy hoạch là đất văn hóa.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn huyện Yên Lập được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030:

Đất có quy hoạch huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 1.

Huyện Yên Lập trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ. Trong khoanh đỏ là một khu đất có quy hoạch ở huyện Yên Lập. Khu đất được quy hoạch là đất văn hóa (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Phú Thọ).

Đất có quy hoạch huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Đất có quy hoạch huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ - Ảnh 4.

Khu đất có quy hoạch là đất văn hóa thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm các khu đất dính quy hoạch ở huyện Yên Lập trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ các khu đất dính quy hoạch ở huyện Yên Lập TẠI ĐÂY.