Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Quy hoạch sử dụng đất huyện Tây Hòa được thể hiện trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tây Hòa.

Huyện Tây Hòa nằm ở phía nam tỉnh Phú Yên, có vị trí địa lý: phía đông giáp thị xã Đông Hòa, phía tây giáp huyện Sông Hinh, phía nam giáp huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, phía bắc giáp huyện Phú Hòa và huyện Sơn Hòa.

Huyện Tây Hòa có tổng diện tích 610,43km², hiện có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phú Thứ (huyện lỵ) và 10 xã: Hòa Bình 1, Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Tân Tây, Hòa Thịnh, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây.

Về quy hoạch, ngày 18/10/2018, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định số 1994/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Theo tính chất quy hoạch, huyện Tây Hòa là vành đai sinh thái của tỉnh;Không gian phát triển đô thị vệ tinh cho cụm đô thị đồng bằng ven biển; Phát triển công nghiệp, tham gia mạng lưới công nghiệp tỉnh, hỗ trợ Khu kinh tế Nam Phú Yên; Phát triển thương mại, dịch vụ gắn với hành lang kinh tế Đông - Tây; Nằm trong không gian phát triển dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

Trong định hướng không gian phát triển đô thị, huyện Tây Hòa được quy hoạch như sau:

Không gian đô thị chủ yếu được phát triển dọc theo hành lang Đông Tây của huyện gắn với tuyến giao thông quốc lộ 29 và ĐH 755, ĐH78. Mạng lưới đô thị huyện Tây Hòa định hướng đến năm 2035 gồm 03 đô thị: Thị trấn Phú Thứ (hiện trạng) và 02 thị trấn mới: Sơn Thành Đông (nâng cấp từ xã Sơn Thành Đông) và Hòa Mỹ Đông (nâng cấp từ xã Hòa Mỹ Đông). Lộ trình nâng cấp đô thị: Năm 2025 - Thị trấn Phú Thứ (đô thị loại V), hình thành thị trấn Sơn Thành Đông (đô thị loại V); năm 2035 - Thị trấn Phú Thứ (đô thị loại IV), thị trấn Sơn Thành Đông (đô thị loại V); hình thành thị trấn Hòa Mỹ Đông (đô thị loại V), cụ thể:

Thị trấn Phú Thứ: Là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa của huyện Tây Hòa; đô thị vệ tinh cho thành phố Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa (tương lai); không gian phát triển thị trấn Phú Thứ bám theo quốc lộ 29 về phía bắc. Các khu vực dọc đường quốc lộ 29 tập trung các công trình hành chính cấp huyện, công trình thương mại, dịch vụ cấp vùng. Không gian ven sông Ba, theo tuyến đường kẻ, phát triển các dịch vụ sinh thái.

Thị trấn Sơn Thành Đông: Là đô thị phát triển chuyên ngành, trung tâm thương mại, dịch vụ, hỗ trợ dịch vụ phát triển công nghiệp cho cụm công nghiệp Hòa Phú và cụm công nghiệp Đá Mài; phát triển du lịch sinh thái gắn với đập Đồng Cam; có vai trò chính thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế của huyện. Không gian phát triển đô thị Sơn Thành Đông tập trung dọc theo quốc lộ 29 về phía bắc; các khu vực thương mại, dịch vụ cấp vùng, công trình tạo động lực phát triển đô thị bố trí dọc quốc lộ 29.

Thị trấn Hòa Mỹ Đông: Là đô thị vệ tinh cho đô thị Phú Thứ, là đô thị chuyên ngành, hỗ trợ sự phát triển của các xã phía đông nam của huyện. Không gian xây dựng đô thị Hòa Mỹ Đông phát triển lấy tâm là khu vực trung tâm xã hiện trạng (thôn Phú Nhiêu), phát triển dọc theo tuyến ĐH78. Giai đoạn đầu ưu tiên phát triển tập trung tại nút giao ĐH78 với ĐH79; giai đoạn sau phát triển về phía đông, hướng về đoạn giao giữa ĐH78 với ĐH75.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất huyện Tây Hòa thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên - Ảnh 1.

Huyện Tây Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên - Ảnh 2.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tây Hòa. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Phú Yên).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tây Hòa. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Phú Yên).

- Xem và tải về toàn văn quyết định phê duyệt quy hoạch huyện Tây Hòa TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Tây Hòa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tây Hòa TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tây Hòa TẠI ĐÂY.