Đất có quy hoạch ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Cách nhận biết các khu đất có quy hoạch ở huyện Tây Hòa trên bản đồ phát triển không gian vùng.

Huyện Tây Hòa có tổng diện tích 610,43km², hiện có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phú Thứ (huyện lỵ) và 10 xã: Hòa Bình 1, Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Tân Tây, Hòa Thịnh, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây.

Huyện Tây Hòa nằm ở phía nam tỉnh Phú Yên, có vị trí địa lý: phía đông giáp thị xã Đông Hòa, phía tây giáp huyện Sông Hinh, phía nam giáp huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, phía bắc giáp huyện Phú Hòa và huyện Sơn Hòa.

Trên địa bàn huyện Tây Hòa hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Tây Hòa là khu đất nằm ở thị xã Hòa Thắng. Đây là khu đất an ninh. Phía nam giáp đường ĐH 84, phía bắc giáp đường QL29

Dưới đây là một số khu đất dính quy hoạch ở huyện Tây Hòa thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tây Hòa:

Đất có quy hoạch ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên - Ảnh 1.

Huyện Tây Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên - Ảnh 2.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tây Hòa. Trong khoanh đỏ là một khu đất có quy hoạch ở huyện Tây Hòa. Khu đất được quy hoạch là đất an ninh. (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Phú Yên).

Đất có quy hoạch ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tây Hòa. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Phú Yên).

Đất có quy hoạch ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên - Ảnh 4.

Khu đất có quy hoạch là đất an ninh thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm các khu đất dính quy hoạch ở huyện Tây Hòa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tây Hòa TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ các khu đất dính quy hoạch ở huyện Tây Hòa TẠI ĐÂY.