Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất phường Bình Định được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030.

Bình Định là một phường thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Phường có diện tích đất tự nhiên là 6,12 km². Phường có 08 khu vực dân cư, trong đó: 05 khu vực nội thị gồm: Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Mai Xuân Thưởng, Quang Trung; và 03 khu vực ngoại thị gồm: Vĩnh Liêm, Kim Châu và Liêm Trực.

Phường Bình Định nằm ở trung tâm thị xã An Nhơn, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Tuy Phước; phía tây giáp xã Nhơn Khánh; phía nam giáp phường Nhơn Hòa; phía bắc giáp Nhơn Hưng.

Quy hoạch sử dụng đất phường Bình Định có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thị xã An Nhơn.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất của phường Bình Định căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030:

 Phường Bình Định trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Định căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất phường Bình Định TẠI ĐÂY.

 Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.