Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Quy hoạch sử dụng đất phường Cái Khế được thể hiện trong bản đồ quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP Cần Thơ đến năm 2030.

Phường Cái Khế thuộc địa bàn quận Ninh Kiều. Phường có diện tích 6,57 km².

Phường Cái Khế có vị trí địa lý: Phía đông giáp sông Hậu; Phía tây giáp phường Thới Bình; Phía nam giáp phường An Hội; Phía bắc giáp Cồn Khương.

Về quy hoạch, ngày 9/6, UBND quận Ninh Kiều phối hợp Sở Xây dựng TP Cần Thơ tổ chức công bố Ðồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt.

Quy hoạch sử dụng đất phường Cái Khế được thể hiện trong bản đồ kế hoạch sử dụng quận Ninh Kiều.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất phường Cái Khế thể hiện trên bản đồ quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP Cần Thơ đến năm 2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Phường Cái Khế trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Cái Khế thể hiện trên bản đồ quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP Cần Thơ đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

 - Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Cái Khế trên bản đồ quy hoạch phát triển giao thông TP Cần Thơ đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Cái Khế TẠI ĐÂY.