Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất quận phường Cam Nghĩa được thể hiện trong bản đồ quy hoạch TP Cam Ranh đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa.

Phường Cam Nghĩa có diện tích khoảng 105,1km², có vị trí như sau: Phía đông giáp biển đông, phía tây giáp các phường, xã như Cam Thành Nam, Cam Phúc Bắc, phía nam giáp phường Cam Phúc Bắc, phía bắc giáp huyện Cam Lâm.

Theo tính chất quy hoạch, TP Cam Ranh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa; đô thị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cảng; khu đô thị dịch vụ du lịch, nghĩ dưỡng; đầu mối giao thông quốc tế vùng và khu vực; khu vực có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng.

Như vậy, phường Cam Nghĩa nằm trong hướng phát triển theo quyết định số 323 quy hoạch TP Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa nói trên.

Quy hoạch sử dụng đất quận phường Cam Nghĩa được thể hiện trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Cam Ranh năm 2021.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất phường Cam Nghĩa thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Cam Ranh đến năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Phường Cam Nghĩa trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Cam Nghĩa thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Cam Ranh năm 2021.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy kế hoạch sử dụng đất TP Cam Ranh năm 2021.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Cam Nghĩa trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Cam Ranh năm 2021 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Cam Nghĩa TẠI ĐÂY.