Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất phường Cam Thuận được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Cam Ranh đến năm 2030.

Phường Cam Thuận có diện tích khoảng 1,35km², có vị trí như sau: Phía đông nam giáp biển đông, phía tây nam giáp các phường Cam Lợi, Cam Linh, phía bắc giáp các phường Cam Lộc, Cam Phú.

Theo tính chất quy hoạch, TP Cam Ranh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa; đô thị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cảng; khu đô thị dịch vụ du lịch, nghĩ dưỡng; đầu mối giao thông quốc tế vùng và khu vực; khu vực có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng.

Như vậy, phường Cam Thuận nằm trong hướng phát triển theo quyết định số 323 quy hoạch TP Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa nói trên.

Quy hoạch sử dụng đất phường Cam Thuận có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Cam Ranh đến năm 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của TP Cam Ranh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Phường Cam Thuận trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Cam Thuận căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Cam Ranh đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Cam Thuận trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Cam Ranh đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Cam Thuận TẠI ĐÂY.